Onoplosbare schulden (afgerond)

Forse schuldenproblematiek ontregelt het dagelijks leven. Het is in dat licht van groot belang dat huishoudens die zich in die situatie bevinden snel en adequaat geholpen worden. De praktijk van alledag is echter weerbarstiger. Een grote groep huishoudens met problematische schulden vindt haar weg niet naar de schuldhulpverlening, wordt daar niet toegelaten of kan vooralsnog niet geholpen worden aan een schuldregeling.

In 2014 startte het lectoraat het programma Onoplosbare schulden. De aanleiding was het gelijknamige onderzoek waarin het lectoraat beschreef hoe het komt dat een substantiële groep huishoudens zich in een uitzichtloze situatie bevindt. In een tweede onderzoek in dit programma beschreef het lectoraat samen met Regioplan wat het verhaal is achter de cijfers van de schuldhulpverlening.

Na de publicatie van deze onderzoeken is er landelijk veel aandacht gekomen voor onoplosbare schuldsituaties. In de Tweede Kamer zijn er Kamervragen gesteld over het onderzoek en in 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris Klijnsma aan gemeenten laten weten dat zij geen groepen mogen uitsluiten. In 2016 gaf lector Nadja Jungmann hier een toelichting op in het TV-programma De Monitor. Dat het onderwerp nog altijd actueel is blijkt onder meer uit het rapport van de Nationale Ombudsman uit januari 2018 waarin hij constateert dat de toegankelijkheid nog altijd onder druk staat.

In het kader van het programma Onoplosbare schulden heeft het lectoraat diverse gemeenten geadviseerd. Dit heeft geleid tot bijstelling van hun beleid. Er zijn tevens meerdere artikelen geschreven, onder andere over het belang van een correcte toepassing van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderzoek onoplosbare schuldsituaties

Onoplosbare schuldsituaties (HU, 2014)

Kamervragen over onoplosbare schulden

Kamervragen Onoplosbare schulden (2014)

Reacties staatssecretaris Klijnsma n.a.v. Kamervragen:

Artikelen in Media

Projectleider: Nadja Jungmann
Mail: nadja.jungmann[at]hu.nl