Publicaties en media van: Podcast

12 resultaten

Mensen  met schulden hebben twee keer zo vaak suïcidale gedachten als mensen zonder schulden. Praten over dit thema helpt en lucht op. Daarom gaat Nadja Jungmann, lector en bijzonder hoogleraar schuldenproblematiek, in deze driedelige podcast in gesprek met verschillende professionals over schulden en suïcide. In de eerste aflevering is Renske Gilissen te gast. Zij is …..

Lees meer

In de tweede aflevering van de podcast Sociaal Domein bespreekt Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann de wetswijzigingen binnen de Wet schuldsanering (Wsnp). Dit doet zij samen met Wsnp-bewindvoerder Edith van Dijk. Op 1 juli 2023 is het stelstel van schuldhulpverlening stevig herijkt. Nadja en Edith doordenken de ondoordachte wijzigingen en bespreken …..

Lees meer

In de podcast Sociaal Domein bespreekt Lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann alleen of samen met een gast wetsvoorstellen en onderzoeken met implicaties voor het sociaal domein. In de eerste aflevering gaat Nadja in gesprek met commissievoorzitter Godfried Engbersen van de Commissie Sociaal Minimum en bespreken ze de inhoud van het rapport …..

Lees meer

Gercoline van Beek was te gast in de podcast Reclasseringsacademie. In deze podscast ging zij in gesprek met reclasseringswerker Mark van der Graaf over de omvang en achtergrond van schulden onder reclasseringscliënten en de belemmeringen die reclasseringscliënten én -werkers ervaren in de aanpak van schulden. Daarna praatten Mark en Gercoline verder over wat deze bevindingen …..

Lees meer

In de podcast aflevering Hoe komen we uit de schulden? van Noortje Thijssen en Hans Rodenburg wordt de huidige schuldenproblematiek in Nederland besproken. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, schuift aan. Besproken wordt waarom de schuldenproblematiek zo hardnekkig is en wat er nodig is om dit probleem …..

Lees meer

Onderzoeker Annemarieke van der Veer werd geïnterviewd door William en Lina, twee internationale studenten, voor de Leidse Podcast Studenticast. Een podcast voor en door studenten over studentenwelzijn. In de tweede aflevering van deze Engelstalige podcast gaat het over financiën. Een thema dat op het moment erg leeft onder studenten omdat rondkomen voor hen niet makkelijk …..

Lees meer


In deze podcast van ‘Werkwaarde’ staat het thema ‘geldzorgen en verzuim’ centraal. Relevant voor werkgevers, leidinggevenden, HR-professionals, en arbodienstverleners die willen weten wat de impact is van geldzorgen op medewerkers én hoe zij medewerkers met geldzorgen op een goede manier kunnen ondersteunen. Te gast was projectleider en onderzoeker Rosanne Oomkens van het lectoraat Schulden en …..

Lees meer

Lector Schulden en Incasso, Nadja Jungmann, is te gast in de podcast van BNR big five. In deze serie gaan Diana Matroos en Art Rooijakkers in gesprek met de hoofdrolspelers van de belangrijkste dossiers in Nederland – zo nu het dossier geldzorgen. Nadja vertelt o.a. over wat er gebeurt er in het brein als je …..

Lees meer

Na maanden van lockdowns en contactbeperkingen, gaat het land nu steeds verder open. Ook de economie herstelt zich sterk. Maar profiteert iedereen van die herstart? Of zijn er groepen die achterblijven? Al sinds het begin van de coronacrisis bestaan er zorgen over een toenemende tweedeling in de samenleving. Economisch herstel alleen zal niet genoeg zijn …..

Lees meer