Dit is het lectoraat Schulden en Incasso

Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht

Nadja Jungmann

"Schulden zijn geen privéprobleem. Er is een groot maatschappelijk belang om schuldenproblematiek echt terug te dringen."

Bekijk profiel

Tamara Madern

"Schulden ontstaan meestal niet door onwil, maar door onmacht."

Bekijk profiel

De thema's van het lectoraat

Stress-sensitieve dienstverlening

Ondersteuning die aansluit op de ontregelende werking van aanhoudende stress

Lees meer

Schuldpreventie

Schuldpreventie is gericht op het voorkomen van financiële problemen. Door mensen te ondersteunen kan veel ellende worden voorkomen.

Lees meer

Onoplosbare schulden

De complexiteit van een goede toeleiding naar, een vrije toegankelijkheid van hulpverlening en het krijgen van een passende schuldregeling

Lees meer

Effectieve interventies

Hoe kunnen we voorzien in effectieve(re) interventies? Onderzoek en praktijk samen op zoek naar wat een interventie precies effectief maakt

Lees meer

Incassobevoegdheden

Over de ontregelende werking van schulden voor zowel schuldenaren als crediteuren en de vraag hoe om te gaan met meerdere schuldeisers

Lees meer

Financiële educatie

Ze zijn belangrijk, maar er is weinig bekend over de effectiviteit van lesprogramma's voor jong en oud. Wat maakt deze programma's effectief?

Lees meer