Dit is het lectoraat Schulden en Incasso

Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht

Nadja Jungmann

"Schulden zijn geen privéprobleem. Er is een groot maatschappelijk belang om schuldenproblematiek echt terug te dringen."

Bekijk profiel

Tamara Madern

"Schulden ontstaan meestal niet door onwil, maar door onmacht."

Bekijk profiel

De thema's van het lectoraat

Studeren zonder financiële zorgen

Hoe herkennen we studenten met financiële zorgen en belangrijker nog: hoe ondersteunen we deze studenten?

Lees meer

Effectieve interventies

Hoe kunnen we voorzien in effectieve(re) interventies? Onderzoek en praktijk samen op zoek naar wat een interventie precies effectief maakt

Lees meer

Stress-sensitief werken

Ondersteuning die aansluit op de ontregelende werking van aanhoudende stress

Lees meer

Schuldpreventie

Schuldpreventie is gericht op het voorkomen van financiële problemen. Door mensen te ondersteunen kan veel ellende worden voorkomen.

Lees meer

Schulden en gezondheid

Financiële problemen kunnen leiden tot ontstaan of verergeren van fysieke en psychische problemen. In de onderzoeken van het lectoraat besteden we aandacht aan deze problematiek en het signaleren en bespreekbaar maken hiervan.

Lees meer

Kwetsbare groepen

Aandacht voor kwetsbare groepen: mensen met een licht verstandelijke beperking en cliënten onder reclasseringstoezicht

Lees meer

Beschermingsbewind

Hoe verklaren we de toename van het aantal huishoudens in beschermingsbewind?

Lees meer

Financiële educatie

Ze zijn belangrijk, maar er is weinig bekend over de effectiviteit van lesprogramma's voor jong en oud. Wat maakt deze programma's effectief?

Lees meer