Kwetsbare groepen

Transformatie van schuldhulp

In de jaren na de crisis was er sprake van een grote groei van het aantal huishoudens met schulden. Schuldhulpverlenende organisaties hadden hun handen vol aan het opvangen van de nieuwe groepen (huizenbezitters, zelfstandigen, hogere inkomens etc.). Nu het aantal huishoudens met problematische schulden voor het eerst in een decennium lijkt te dalen, breekt de tijd en de ruimte aan om de kwetsbare groepen die te ver uit het oog zijn geraakt op te zoeken. Het lectoraat voert, en voerde, diverse projecten uit ten aanzien van kwetsbare groepen.