Beschermingsbewind

Hoe verklaren we de toename van het aantal huishoudens in beschermingsbewind?

In de afgelopen jaren nam het aantal huishoudens onder bewind fors toe. Beschermingsbewind is een voorziening voor mensen die -tijdelijk- niet in staat zijn om hun administratie zelfstandig te voeren. Het lectoraat onderzoekt wat beschermingsbewind voor deze groep oplevert, door middel van een dossierstudie bij bewindvoerderskantoren.