Nadja Jungmann

De drive om het verschil te maken

Een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek is de drijfveer van Nadja Jungmann. Daarbij heeft zij nadrukkelijk oog voor de belangen en positie van schuldenaren, schuldeisers en professionals/vrijwilligers die in dit kader ondersteuning bieden. Nadja promoveerde in 2006 op een onderzoek naar de effecten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Haar promotie is een van de vele onderzoeken die zij op dit terrein heeft uitgevoerd sinds zij zich in 1998 in het onderwerp schuldenproblematiek ging verdiepen. Inmiddels is ze een autoriteit op het terrein van schulden en incasso. Ze is een veelgevraagd spreekster, treedt met regelmaat in de media op, publiceerde ruim 55 stukken en voerde een groot aantal projecten uit met (grote) maatschappelijke impact. Haar drive om het verschil te maken, blijft niet onopgemerkt. In 2006 werd zij benoemd tot erelid door het bureau Wsnp. In 2009 won zij als organisatieadviseur de ROA-impactprijs en in 2017 kreeg zij uit handen van toenmalig minister Bussemaker de prijs ‘Lector van het jaar’.

De rode draad in haar onderzoeken is de ambitie om het hbo en de beroepspraktijk verder te helpen. Een voorbeeld van een project met impact is het onderzoek Paritas Passé  over de incassobevoegdheden van onder meer de overheid. Dit onderzoek vormt de basis voor de huidige integrale visie op Rijksincasso. Paritas Passé, dat zij vanuit de HU uitvoerde met onder andere André Moerman, vormde de basis voor de inrichting van het beslagregister voor deurwaarders en de vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Een heel ander voorbeeld is stress-sensitieve dienstverlening. Bij het uitspreken van haar openbare rede in 2012 omschreef Nadja schuldenproblematiek in hoge mate als een gedragsvraagstuk. Zij wees erop dat er in de begeleiding van mensen met schulden meer aandacht besteed moest gaan worden aan de vraag wat mensen aan context nodig hebben om hun financiële problemen met succes op te lossen. In de afgelopen jaren is er steeds meer onderzoek beschikbaar gekomen dat laat zien dat aanhoudende geldzorgen op een negatieve wijze doorwerken in ons gedrag. In 2017 beschreef zij de in Boston uitgewerkte stress-sensitieve aanpak Mobility Mentoring. Deze aanpak is in een jaar tijd een begrip geworden en vormt voor veel gemeenten een inspiratiebron in de doorontwikkeling van hun publieke dienstverlening.

Internationale samenwerking

Om de ontwikkelingen in Nederland ook in een breder perspectief te kunnen duiden, maakt Nadja al bijna twintig jaar deel uit van de internationale kring van onderzoekers naar schuldenproblematiek die jaarlijks bijeenkomt op het congres van Law & Society. De internationale contacten vormen ook een bron van samenwerking.

Lector, adviseur en trainer

Nadja is parttime lector en in die hoedanigheid onder meer lid van de Raad van Advies van de NVVK, de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid van Movisie en de PIANOo vakgroep sociaal domein.

In het andere deel van haar werkweek werkt Nadja als adviseur en trainer. In die rol ondersteunt ze organisaties bij organisatieontwikkeling en geeft ze trainingen aan uitvoerende professionals die voor de opgave staan om klanten in beweging te brengen (schuldhulpverleners, wijkteamprofessionals, incassomedewerkers, consulenten werk & inkomen etc.). Ze ontwikkelde samen met onder andere Roeland van Geuns het screeningsinstrument schulddienstverlening Mesis. Dit instrument heeft ze inmiddels verder doorontwikkeld naar de wereld van de hypotheekincasso.

Volg Nadja Jungmann op Twitter en LinkedIn.