Tamara Madern

Tamara Madern

Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering & directeur Instituut voor Recht

Onderzoekslijn

Met de komst van Tamara Madern als lector Schuldpreventie en Vroegsigalering is het thema schuldpreventie nadrukkelijker verankerd in het lectoraat. Madern richt zich op het voorkomen van schuldenproblematiek, waarbij zij de focus legt op financieel gedrag en de rol van het systeem. Ze wil (toekomstige) professionals ondersteunen om effectief en vroegtijdig schulden aan te pakken. Dat kan alleen als duidelijk is wat effectieve aanpakken zijn en we weten welke mechanismen schulden bevorderen.

Ambitie

Tamara Madern is lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan Hogeschool Utrecht sinds 2016. Het onderzoek van Tamara is altijd gericht op schuldpreventie en financieel gedrag. Haar ambitie is het terugdringen van problematische schulden. Door vroegtijdig schulden te kunnen signaleren en door effectieve aanpakken waarbij de mens centraal staat. Onderzoek moet in haar visie in dienst staan van de professionals in het werkveld en de mensen die het treft. Zo schreef ze onder andere de handreiking ‘Zorgen over geld? Praten helpt’, ontwikkelde ze samen met diverse schuldhulpverleners een nieuwe budgetcursus en werkte ze mee aan de e-learning voor huisartsen.
Met haar onderzoek wil ze bereiken dat er op een andere manier naar mensen in de schulden wordt gekeken. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen er verwijtbare schulden ontstaan, maar het overgrote deel van de mensen doet zijn best om uit de schulden te blijven. We leven in een samenleving, waar het heel moeilijk is om het hoofd boven water te houden als de eerste schulden zijn ontstaan. Schulden lopen, mede door incassokosten, zeer snel op, het is moeilijk om niet steeds dieper in de schulden te raken. Veel mensen in de schulden ervaren een gevoel van onmacht en hebben het gevoel constant te falen. Ze geven de hoop op. Dat moet voorkomen worden. Door meer onderzoek te doen naar schuldenproblematiek en interventies wil Tamara bijdragen aan een samenleving waar schulden niet meer een van de grootste vraagstukken zijn. Schuldpreventie is noodzakelijk, niet alleen door schuldhulpverleningsinstanties, maar door breed te kijken naar wat er kan.

Naast lector is Tamara sinds 1 augustus 2022 benoemd als directeur Instituut voor Recht aan de hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij bestuursvoorzitter van de LSTA en werkt ze als zelfstandige.

Achtergrond

Sinds 2003 is Tamara Madern werkzaam op het gebied van huishoudfinanciën. Ze studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht en rondde vervolgens de studie Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Tijdens en na haar studie werkte ze bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Eerst in de functie van budgetconsulent, daarna als adviseur opleidingen en later als onderzoeker. Van 2014 tot 2017 werkte ze als senior onderzoek bij het lectoraat Armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam.
Tamara schreef haar proefschrift als buitenpromovenda aan de Universiteit Leiden. In haar proefschrift onderzocht ze welke verschillen in financieel gedrag er bestaan tussen mensen zonder en met schuldenproblematiek. Ook onderzocht ze welke psychologische en sociologische determinanten een rol spelen. Ze startte in 2011 en in 2015 verscheen haar dissertatie met de titel ‘Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiële problemen te voorkomen.’

Volg Tamara Madern op Twitter en LinkedIn.