Annemarieke van der Veer

Projectleider en senior onderzoeker

Centrale thema’s

  • Armoedebestrijding
  • Kennis over, handelingsbekwaamheid in en begrip voor schuldenproblematiek vergroten
  • Kennis over wat werkt vergroten: een effectievere aanpak helpen ontwikkelen
  • Effectief beïnvloeden van gedrag

Ambitie

Meer aandacht voor de betekenis van schulden voor het individu – in beleid, in professionele ondersteuning en begeleiding en in de maatschappij

Belangrijkste resultaat

In het project Studeren zonder financiële zorgen is een samenwerking tot stand gekomen tussen zeven hogescholen, gericht op het voorkomen en signaleren van financiële problemen onder studenten.

Rol in het lectoraat

Bij het lectoraat onderzoekt Annemarieke van der Veer de relatie tussen schulden, mentale belasting en welzijn, in de meest brede zin van het woord. Ze kijkt naar de wijze waarop professionals rekening houden met de financiële situatie van de mensen die ze ondersteunen of begeleiden. Ze wil door middel van onderzoek een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van effectief en efficiënt beleid en effectieve interventies die professionals op een verantwoorde manier kunnen inzetten.

Interesses

Als sociaal psycholoog heeft Annemarieke interesse in het samenspel tussen mens en maatschappij. Een lage maatschappelijke positie kan door onder meer uitsluiting, voortdurende onzekerheden of moeilijk kunnen rondkomen flinke zorgen opleveren. Financiële problemen zijn veelvoorkomend en mensen met schulden ervaren vaak stress. Deze factoren kunnen eraan bijdragen dat iemand voor korte of langere tijd buitenspel raakt. Landelijke wet- en regelgeving, lokaal beleid, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning vormen een complex vangnet. Annemarieke wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van deze basis, door onderlinge verbindingen te leggen en door speelruimte te creëren. Hierdoor kunnen mensen ten volste blijven deelnemen aan de samenleving, ook wanneer zij financiële problemen hebben.

Loopbaan

Na het afronden van de studie Sociale Interculturele Psychologie aan de Universiteit Utrecht volgde Annemarieke de master Humanitarian Assistance aan de Rijksuniversiteit Groningen en de postacademische dagbladopleiding journalistiek (PDOJ) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierna werkte Annemarieke als beleidsonderzoeker.

Contact

annemarieke.vanderveer[at]hu.nl

Linkedin