Annemarieke van der Veer

Projectleider en senior onderzoeker

Centrale thema’s

  • Financiële stress en gezondheid
  • Geldzorgen bespreekbaar maken
  • Kennis over wat werkt vergroten: effectief beïnvloeden van gedrag

Ambitie

Meer aandacht voor de betekenis van schulden voor het individu – in beleid, in professionele ondersteuning en begeleiding en in de maatschappij.

Belangrijkste resultaat

Schuldenproblematiek is nauw verweven met gezondheid en welzijn. Door samen te werken met zorgprofessionals is steeds beter zichtbaar geworden welke impact schulden kunnen hebben op de gezondheid en hoe zij patiënten met geldzorgen het beste kunnen helpen.

Rol in het lectoraat

Bij het lectoraat onderzoekt Annemarieke van der Veer de relatie tussen schulden, mentale belasting en gezondheid, in de meest brede zin van het woord. Ze onderzoekt de wijze waarop professionals in uiteenlopende domeinen rekening kunnen houden met de financiële situatie van de mensen die ze ondersteunen of begeleiden. Ze wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van effectief en efficiënt beleid en passende interventies. Met haar promotieonderzoek wil Annemarieke inzichten opdoen die ondersteunend zijn bij gezond leven in situaties waarin financiële uitdagingen dit moeilijk maken.

Interesses

Als sociaal psycholoog heeft Annemarieke interesse in de psychologie van schulden en het samenspel tussen mens en maatschappij. Voortdurende onzekerheden over het inkomen, moeilijk kunnen rondkomen en daarbij samenhangende problemen als uitsluiting en isolatie kunnen flinke stress opleveren. Langdurige stress kan leiden tot problemen met gezondheid, welzijn en functioneren. Door het begrip hiervoor te vergroten kan het vangnet verbeteren. Hierdoor kunnen mensen ten volste blijven deelnemen aan de samenleving, ook wanneer zij financiële problemen hebben.

Loopbaan

Na het afronden van de studie Sociale Interculturele Psychologie aan de Universiteit Utrecht volgde Annemarieke de master Humanitarian Assistance aan de Rijksuniversiteit Groningen en de postacademische dagbladopleiding journalistiek (PDOJ) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierna werkte Annemarieke als beleidsonderzoeker en rekenkameronderzoeker.

Contact

annemarieke.vanderveer[at]hu.nl

Linkedin