Rapport kennis in uitvoering

Wetenschappelijke inzichten bereiken vaak niet de praktijk. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat Schulden en Incasso, het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam en de leerstoel Psychologische determinanten van financieel keuzegedrag van de Universiteit Leiden. In dit onderzoek stond de vraag centraal welke wetenschappelijke kennis over gedragsverandering aanwezig is in het werkveld van schuldhulpverlening. Voor dit onderzoek zijn verschillende professionals en beleidsmedewerkers bevraagd over hun kennis over gedragsverandering. Het blijkt dat wetenschappelijke inzichten de werkvloer vaak niet bereiken. De inzichten die de werkvloer wél bereiken, zijn vervolgens lastig te vertalen naar concrete werkzaamheden. Wetenschappelijk kennis heeft echter wel meerwaarde voor diezelfde praktijk. Extra aandacht voor het laten landen van deze inzichten en de wijze waarop deze worden gepresenteerd is nodig. Deze inspanning ligt aan de kant van de professionals en beleidsmakers, maar ook zeker aan de kant van de wetenschap. Wetenschappelijke publicaties zouden beter toegankelijk en toegespitst moeten zijn voor het werkveld.

Onderstaand kunt u het rapport downloaden.

thumbnail of Kennisinuitvoering.rapport

Rapport kennisinuitvoering
Download