Rapport evaluatie de Kanteling

In opdracht van de Buurtteams, U Centraal en Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht heeft het lectoraat Schulden en Incasso samen met de Veranderbrigade onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening in Utrecht.

Sinds september 2016 is de toegang van de schulddienstverlening verplaatst naar de wijk. Voorheen was deze aanmelding centraal geregeld. De verplaatsing naar de wijk wordt aangeduid als ‘de Kanteling’. Deze Kanteling is bedoeld om de toegang laagdrempelig te maken, meer mensen bereiken en mensen weer perspectief te bieden door ze uit of met de schulden te helpen.

De gemeente heeft geconstateerd dat sinds de Kanteling meer inwoners met schulden worden bereikt en dat de Buurtteams Jeugd & Gezin, de Buurtteams Sociaal, U-Centraal en Schulddienstverlening elkaar beter weten te vinden. De samenwerking is daardoor versterkt. Hoewel alle partijen de Kanteling positief ervaren leefde het gevoel dat er ook verbeterpunten zijn. Daarom hebben deze partijen de handen ineengeslagen en de Veranderbrigade en het lectoraat Schulden en Incasso gevraagd de Kanteling te evalueren.

In onderstaande rapportage zijn de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek te lezen.

thumbnail of Rapportage Evaluatie Kanteling Schulddienstverlening

Rapportage Evaluatie Kanteling Schulddienstverlening
Download