Studeren zonder financiële zorgen (afgerond)

Financiële problemen kunnen tot studievertraging en studie-uitval leiden. Andere studenten met financiële problemen zetten hun studie voort, maar hebben last van stress en zorgen wat gevolgen heeft voor het studiesucces. De begeleidingsstructuur binnen de HU helpt studenten met (dreigende) studievertraging en heeft aandacht voor financiën, maar dat gebeurt reactief en in de tweede lijn, bij het decanaat. We signaleren dat studenten vaak pas een decaan benaderen als de problemen groot zijn. Dit project is daarom primair gericht op preventie en vroegsignalering door alle studentenbegeleiders om studievertraging en studie-uitval als gevolg van financiële problematiek te voorkomen.

We ontwikkelen nieuwe vormen van dienstverlening gericht op enerzijds de preventie en vroegsignalering van financiële problematiek bij studenten, zodat bewustwording over de risico’s van financiële problemen toeneemt en aandacht voor financiële problemen een structureel karakter krijgt. Anderzijds is de dienstverlening gericht op het aanreiken van handvatten in de begeleiding van studenten met financiële problemen. Dit bereiken we door de achtergronden van deze problematiek onder hbo-studenten in kaart te brengen en op basis van deze actuele en tot nu toe ontbrekende inzichten passend voorlichtingsmateriaal en een training te ontwikkelen. Deze interventie kan op alle Nederlandse hogescholen worden toegepast.

Heeft u interesse in de producten die we hebben ontwikkeld om financiële problematiek bij studenten te signaleren en het bespreekbaar te maken? Neem dan contact met ons op.

Projectleider: Annemarieke van der Veer
Mail: annemarieke.vanderveer[at]hu.nl

Dit project is gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is afgerond in juni 2019.