Werkalliantie (afgerond)

De kwaliteit van de samenwerking tussen een professional en een cliënt is een belangrijk element in effectieve dienstverlening. Binnen het kenniscentrum voor Sociale Innovatie waar het lectoraat Schulden & Incasso onderdeel van uitmaakt wordt het project Werkalliantie uitgevoerd om de samenwerking meetbaar te maken en in dat licht te verbeteren. Het lectoraat verkent samen met de afdeling schuldhulpverlening in Tilburg het belang van de werkalliantie en de werking van de alliantiemonitor om de effectiviteit van de samenwerking te vergroten.

Meer informatie: https://www.onderzoek.hu.nl/projecten/werkalliantie-in-semi-gedwongen-kader

Contactpersoon: Nadja Jungmann
Mail: nadja.jungmann[at]hu.nl