Schoenmaker blijf niet bij je leest (afgerond)

Schoenmaker blijf niet bij je leest

Vanuit het lectoraat Schulden en Incasso hebben we professionals voorzien van kennis over schuldproblematiek met als doel een bijdrage te leveren aan preventie en aanpak van armoede en schulden. Het beoogd resultaat is dat cliënten betere keuzes voor een oplossingsrichting kunnen maken. Doordat zij juiste informatie ontvangen, waardoor verkeerde beelden bij cliënten over de (on)mogelijkheden om schulden aan te pakken vaker weggenomen kunnen worden. Dit project werd gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project is begin 2015 van start gegaan en is afgesloten in februari 2017.

De betrokken beroepsgroepen zijn; abortusartsen, reclasseringswerkers, jobcoaches en werkbegeleiders en psychiaters, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen.

Wij hebben een keur aan activiteiten verricht:

  • 2 werkconferenties georganiseerd voor de betrokken beroepsgroepen
  • 16 trainingen verzorgd voor professionals
  • 8 filmpjes opgenomen voor een online leergang
  • Vier werkwijzers gepubliceerd
  • Vier voorlichtingsfolders gepubliceerd
  • Gesproken op 84 congressen en bijeenkomsten

Opgeleverde resultaten

Vier werkwijzers voor professionals waarin we antwoord geven op belangrijke vragen zoals ‘wat is de impact van schulden op gedrag?’ of  ‘op welke wijze kan ik een gesprek over financiële problemen voeren?’

Per beroepsgroep, (reclasseringmedewerkers, jobcoaches en werkbegeleiders, professionals binnen de GGZ en abortusartsen en verpleegkundigen), hebben we een oplegger geschreven waarin we uitleggen hoe de werkwijzers gebruikt kunnen worden.

Werkwijzer impact: vaak wordt gezegd dat ‘schulden nooit alleen komen’. In deze werkwijzer leest u wat de impact van schulden is op het dagelijks leven van uw cliënt. Hoe de schuldproblematiek kan doorwerken en hoe dat tot uiting komt. Maar vooral ook, hoe u kunt ondersteunen.
Download hier de werkwijzer impact

Werkwijzer gespreksvoering: een gesprek voeren over schulden is lastig. Wat is een handige strategie? En welke vragen kunnen uw cliënt motiveren om het financiële probleem te erkennen of aan te pakken? In deze werkwijzer leest u niet alleen over de kracht van motivatie, maar krijgt u ook praktische tips die u gelijk aan uw spreektafel kunt gebruiken.
Download hier de werkwijzer gespreksvoering

Werkwijzer voorzieningen: vele voorzieningen kunnen uw cliënt of werknemer ondersteuning bieden bij financiële problemen. Maar welke voorziening biedt de best passende hulp? In deze werkwijzer leest u welke mogelijkheden er zijn, voor welk type vragen/problemen en voor welke cliënten. Daarnaast wordt beschreven of de voorziening gratis of betaald is.
Download hier de werkwijzer voorzieningen

Werkwijzer praktische kennis: Wat doet een beschermingsbewindvoerder? Wanneer is er sprake van schuldhulpverlening en van een sanering? Vaak zit u zelf of uw cliënt met praktische vragen. Of wilt u weten of het beeld dat uw cliënt heeft wel klopt. In deze werkwijzer krijgt een helder antwoord op de meest gestelde vragen.
Download hier de werkwijzer praktische kennis

Vier voorlichtingsfolders speciaal ontwikkeld voor de beroepsgroepen die betrokken zijn binnen het project. In de folder is kort beschreven op welke manier uw cliënt hulp kan zoeken voor zijn of haar financiële problemen. De folder is dus bedoeld voor uw cliënten.

  • De folder die u, werkzaam als abortusarts of verpleegkundige, kunt uitreiken aan uw cliënt vindt u hier: folder abortuskliniek
  • De folder die u, werkzaam als jobcoach, werkbegeleider en/of re-integratieconsulent, kunt uitreiken aan uw cliënt vindt u hier: folder reintegratie naar werk
  • De folder die u, werkzaam als professional binnen de GGZ, kunt uitreiken aan uw cliënt vindt u hier: folder GGZ
  • De folder die u, werkzaam als professional binnen de reclassering, kunt uitreiken aan uw cliënt vindt u hier: folder reclassering

Een online leergang, bestaande uit vier modules. Aan de hand van de werkwijzers, filmpjes, teksten en vragen krijgt een professional meer inzicht in de impact van schulden en de mogelijkheden om te ondersteunen.

Contact en/of vragen?

Neem gerust contact met ons op! Vivian den Hartogh is bereikbaar op 06-34852495 of vivian.denhartogh[at]hu.nl.