Module doorverwijzen

Er zijn verschillende instanties die hulp kunnen bieden bij het aanpakken van schuldproblemen. Het type klant, de problematiek die speelt, de ernst van de schulden en het type schuldeisers bepalen wat de best passende hulp is. Aan de hand van vier filmpjes krijgt u informatie wanneer welke voorziening geïndiceerd is. In de werkwijzer voorzieningen is een routekaart opgenomen (pagina 44-45) en een voorzieningen tabel (pagina 46-47) waarmee u kunt bepalen welke voorziening het best past bij de situatie en hulpvraag van uw cliënt.

Na het bekijken van de filmpjes kunt u de vragen beantwoorden.

Vragen
1. Welke omstandigheden maken dat een schuldregeling met kwijtschelding voor Femke de best passende oplossing is en in het geval van Frank en Bianca niet?

2. Welke omstandigheden maken dat een schuldregeling met kwijtschelding niet direct mogelijk is voor Goreng, Mehmet en Isra?

3. Iedereen met schulden is het best geholpen met een schuldregeling met kwijtschelding. Waar of niet waar?

4. Welke instanties kunnen ondersteunen bij juridische vraagstukken, denk aan vragen over beslaglegging, het aanvragen van inkomensaanvullende voorzieningen zoals toeslagen, etc.?

De antwoorden vindt u hier.