Reclassering (afgerond)

Een groot gedeelte van de cliënten die onder reclasseringstoezicht staan, heeft schulden. In opdracht van de SVG en in samenwerking met het HU lectoraat Werken in gedwongen kader heeft het lectoraat Schulden en Incasso onderzocht hoe schulden mensen onder reclasseringstoezicht belemmeren om de draad (weer) op te pakken. Het onderzoek heeft geleid tot een reactie van de verantwoordelijke staatssecretaris en een aangenomen motie in de Tweede Kamer om een pilot om deze groep te voorzien van effectievere ondersteuning bij de aanpak van hun schulden.

Projectleider: Nadja Jungmann
Mail: nadja.jungmann[at]hu.nl