Problematische schulden bij LVB (afgerond)

In opdracht van het UWV onderzoekt het lectoraat in samenwerking met het lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit, MEE en SBCM hoe problematische schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking doorwerken op hun arbeidsmarktparticipatie. Een belangrijke stap in het onderzoek is een verkenning met de betrokken koepelorganisaties hoe de dienstverlening aan specifiek deze groep verbeterd kan worden. In het kader van dit project zijn er ruim veertig mensen met een licht verstandelijke beperking en schulden geïnterviewd en daarnaast ongeveer 50 professionals die vanuit verschillende rollen aan deze groep begeleiding bieden.

Hogeschool Utrecht heeft naar aanleiding van het rapport “LVB, Schulden en werk” samen met 8 instanties die zich bezighouden met re-integratie een actieplan opgesteld genaamd “Actieplan LVB, schulden en werk”. Dit actieplan is tot stand gekomen met behulp van een onderzoek subsidie van het UWV.
Dit actieplan focust zich op een uitwerking op de werkvloer en een nauwere samenwerking onderling en is de start van een tweejarig programma waarin de betrokken partijen periodiek bij elkaar komen.

Projectleider: Vivian den Hartogh
Mail: vivian.denhartogh[at]hu.nl