Psycho-educatie (afgerond)

Mensen met (problematische) schulden moeten veel acties uitvoeren om hun schulden op te lossen, zoals het aanleveren van stukken, en ervaren vaak veel stress. Psycho-educatie heeft het doel om mensen met (problematische) schulden beter in staat te stellen om ook onder stressvolle omstandigheden te werken aan een oplossing van hun schulden.

Bij Psycho-educatie krijgen mensen met (problematische) schulden allereerst uitleg over wat stress doet met gedrag. Vervolgens leren ze om te anticiperen op belemmeringen bij acties die ze moeten uitvoeren om hun schulden op te lossen. Samen met hun coach ontwikkelen ze strategieën ontwikkelen die het makkelijker maken om doelgericht te kunnen handelen.

In de evaluatie van de interventie Psycho-educatie zullen klanten en professionals worden geïnterviewd over welk effect deze aanpak op ze heeft gehad. Op basis van een gespreksopname wordt gekeken hoe professionals de interventie in de praktijk brengen. Ook worden professionals bevraagd over de randvoorwaarden voor het kunnen uitvoeren van de interventie.

Projectleider: Susanne Tonnon
Mail: susanne.tonnon[at]hu.nl