Omgaan met Geld Budgetcursus voor specifieke doelgroepen (afgerond)

In 2017 – 2019 hebben de Hogeschool Utrecht en Wageningen Universiteit in samenwerking met verschillende organisaties en het Nibud de schuldpreventiecursus Omgaan met geld (hierna OMG) voor consumenten doorontwikkeld tot een modulaire budgetcursus. Hier lees je daar meer over. Tijdens de doorontwikkeling kwam naar voren dat onder de betrokken partijen de behoefte leeft aan een budgetcursus voor specifieke doelgroepen, met name voor mensen met een licht verstandelijke beperking (hierna LVB) en statushouders. Deze specifieke doelgroepen vergen een andere aanpak, bijvoorbeeld met meer beeldmateriaal of uitleg over (financiële) gebruiken in Nederland.

In dit project wordt daarom het ontwikkelde materiaal aangepast, zodat het geschikt is voor gebruik in schuldpreventiecursussen voor statushouders of mensen met een LVB. Ter voorbereiding op de aanpassingen starten we met twee expertgroepen. Daarna gaan ontwikkeling en uitvoering hand in hand: we starten met de budgetcursussen en het materiaal wordt ter plekke ontwikkeld en aangepast.

Het lectoraat werkt hierin samen met de volgende organisaties:

  • Gemeente Amsterdam
  • Avres
  • Stadsring51
  • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

 

Dit project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van SZW en de Rabo Foundation.

 

Wilt u meer informatie over dit project?
Projectleider: Anne-Ruth van Leeuwen
Mail: anne-ruth.vanleeuwen[at]hu.nl