Betere samenwerking op bewindvoering (afgerond)

De gemeente Utrecht maakt werk van de schuldenproblematiek. Een van de acties die zij uitvoeren rondom dit thema is het verstevigen van de samenwerking rondom beschermingsbewind. Het lectoraat Schulden en Incasso voert in dit kader een onderzoek uit voor de gemeente Utrecht.

Het doel van het onderzoek is om te komen tot stedelijke afspraken over in- en uitstroom rondom beschermingsbewind. Op deze manier kan er gestuurd worden op voortgang en kwaliteit van bewindvoering door de gemeente Utrecht. Allereerst wordt er inzicht verschaft in de praktijk rondom het beschermingsbewind. Dit inzicht wordt verkregen door interviews met zowel beschermingsbewindvoerders als verwijzende organisaties (Leger des Heils, Altrecht, Lister, De Tussenvoorziening, de Buurtteams en Stichting Singelzicht). Vervolgens worden bevindingen gespiegeld en verstevigd aan de hand van diverse groepsgesprekken met de voorgenoemde bewindvoerders en verwijzers.

De resultaten dienen als vertrekpunt om met de eerder genoemde partners (bewind, keten en rechterlijke macht) tot doelgerichte en effectieve uitvoering te komen.

Looptijd 

1 juli tot 1 oktober 2020

Wilt u meer informatie?

Contactpersoon: Tamara Madern
Mail: tamara.madern[at]hu.nl