Stress-sensitieve inrichting (afgerond)

Het lectoraat Schulden en Incasso heeft samen met Studio Sociaal Centraal een handreiking gemaakt voor stress-sensitieve inrichting van publieke ruimtes. Het lectoraat heeft de recente wetenschappelijke literatuur over inrichting en stress samengevat in een literatuurverkenning. Vervolgens zijn de meest belangrijke inzichten verwerkt in een handreiking die het lectoraat samen met de designers van Studio Sociaal Centraal heeft geschreven. De handreiking laat met foto’s zien hoe Studio Sociaal Centraal verschillende spreekkamers op een stress-sensitieve manier heeft ingericht, met onderbouwing vanuit de literatuur.

De handreiking geeft gemeenten en andere publieke instelling praktische tips met empirische onderbouwing hoe zij hun ruimtes stress-sensitief kunnen inrichten. Dit is belangrijk omdat mensen die minder stress ervaren meer bereid kunnen zijn om hulp te zoeken. Daarnaast draagt het bij aan hun probleemoplossend vermogen.

De data bases PubMed, PsycInfo, CINAHL en WoS zijn doorzocht naar publicaties in de periode 2010-2021 over inrichting en stress en andere gerelateerde zoektermen. Dit heeft 181 publicaties opgeleverd. De abstracts zijn gescreend en hebben geleid tot een selectie van 31 artikelen die nader bekeken zijn. Deze resultaten zijn gecombineerd met de resultaten van de literatuurverkenning voor De impact van inrichting van spreekkamers (zie hieronder). Dit heeft geleid tot de inclusie van 23 publicaties.

Looptijd 

1 oktober 2021 tot 30 april 2022

Wilt u meer informatie over dit project? 

Projectleider en penvoerder: Susanne Tonnon