Resultaten van het onderzoek effectieve publieke dienstverlening aan laagopgeleiden

Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft met subsidie van Instituut Gak onderzocht welke belemmeringen lager opgeleiden ervaren bij het gebruik van publieke dienstverlening op het terrein van sociale zekerheid en de financiële kant van het gebruik van zorg. Het onderzoek biedt inzicht in belemmeringen in een aantal proceselementen waarmee lager opgeleiden problemen ervaren en hoe de beleving van het gebruik van publieke dienstverlening een tweede set belemmeringen vormt. Er worden drie samenwerkingspijlers zichtbaar die verklaren hoe het komt dat trajecten in de publieke dienstverlening goed of minder goed verlopen.

 

In de tweede fase van het onderzoek worden de bevindingen voorgelegd aan de praktijk. Professionals wordt gevraagd in hoeverre zij de drie pijlers herkennen en welke mogelijkheden zij zien om deze beter in te vullen in de dienstverlening gericht op het bestrijden van werkloosheid en schuldenproblematiek.

De resultaten van de eerste fase van het onderzoek zijn een eindrapport en animatie waarin de belangrijkste bevindingen worden toegelicht. Hieronder is de animatie zichtbaar en kunt u het eindrapport downloaden.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op de website van instituut Gak. 

Rapport Drempels slechten
Download