Evaluatie van de Utrechtse Kanteling (afgerond)

Sinds september 2016 is de toegang van de schuldhulpverlening in Utrecht verplaatst naar de wijk. De Buurtteams hebben het eerste contact met Utrechters die met vragen of problemen zitten. Utrechters kunnen ook met hun financiële vragen bij de Buurtteams terecht. Voorheen was deze aanmelding centraal geregeld. De verplaatsing naar de wijk wordt aangeduid als ‘De Kanteling’. Deze Kanteling is bedoeld om de toegang laagdrempelig te maken, meer mensen te bereiken en mensen weer perspectief te bieden door ze uit of met de schulden te helpen.

Binnen De Kanteling werken verschillende organisaties samen. De Buurtteams Jeugd & Gezin en de Buurtteams Sociaal zijn het eerste aanspreekpunt. Zij werken nauw samen met U-centraal en Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht. Ook is de beleidsafdeling MO van de gemeente betrokken.
De gemeente heeft vastgesteld dat sinds De Kanteling meer inwoners met schulden worden bereikt en dat de Buurtteams Jeugd & Gezin, de Buurtteams Sociaal, U-Centraal en Werk en Inkomen elkaar beter weten te vinden. De samenwerking is daardoor versterkt. Hoewel alle partijen De Kanteling positief ervaren, leeft het gevoel dat er ook verbeterpunten zijn. Daarom hebben deze partijen de handen ineengeslagen en de Veranderbrigade en het lectoraat Schulden en Incasso gevraagd De Kanteling te evalueren en te ondersteunen bij het in gang zetten van mogelijke verbeteringen.

Na een verkenningsfase is in samenspraak met de organisaties de hoofdvraag van het onderzoek vastgesteld:

Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de keten van de schulddienstverlening in Utrecht en op welke wijze kunnen deze vorm worden gegeven, zodanig dat de inwoners van Utrecht krijgen wat zij nodig hebben?

Voor het onderzoek interviewen we zowel klanten als professionals, observeren we gesprekken en bijeenkomsten en maken professionals geluidsopnames van gesprekken.

Looptijd: medio mei – augustus 2019

Projectleider: Danielle Lako
Mail: Danielle.lako[at]hu.nl