Betere samenwerking op bewindvoering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Utrecht maakt werk van de schuldenproblematiek. Een van de acties die zij uitvoeren rondom dit thema is het verstevigen van de samenwerking rondom beschermingsbewind. Het lectoraat Schulden en Incasso heeft in dit kader een onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Utrecht. Er is onderzocht hoe het proces met betrekking tot schulden bewinden verloopt en welke verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij is met name gelet op de samenwerkingen die in Utrecht zijn met zowel de gemeente Utrecht, bewindvoerders als ketenpartners. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met bovengenoemde partijen in de vorm van interviews en groepsgesprekken. De gemeente Utrecht kan met de resultaten van dit onderzoek toewerken naar (betere) afspraken met de verschillende partijen. Via de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij zal de gemeente Utrecht informatie verschaffen over de voortgang van de uitgevoerde aanbevelingen van dit onderzoek.

 

thumbnail of Bewindvoering rapportage gemeente Utrecht

Bewindvoering rapportage gemeente Utrecht
Download