Zorgen over geld? Praten helpt!

Onze samenleving gaat er steeds meer vanuit dat mensen op eigen kracht hun leven vormgeven. Het oplossen van problemen valt daar ook onder. Mensen praten (daarom) niet graag over problemen, zoals financiële zorgen. Terwijl het juist heel belangrijk is om er wel over te praten. Dan kan de juiste hulp geboden worden. Zowel het lectoraat Schulden en Incasso als de gemeente Utrecht vinden dit erg belangrijk. De gemeente Utrecht startte onder meer een actielijn: ‘Zorgen over geld? Praten helpt’ om meer aandacht voor het onderwerp te vragen. Met deze actielijn willen ze inwoners ondersteunen en laten weten dat iedereen die geldzorgen heeft erover kan en mag praten. Dat is ook nodig in Utrecht want er zijn nog steeds te veel inwoners met financiële zorgen. Toch worden deze zorgen niet altijd gesignaleerd door inwoners of professionals. En als deze zorgen wel gesignaleerd zijn, hoe maak je het dan bespreekbaar? Wat is daarvoor nodig en voor wie dan? Om professionals te ondersteunen heeft het lectoraat Schulden en Incasso daarom in samenwerking deze handreiking gemaakt. De handreiking beschrijft de signalen van geldzorgen en hoe je deze bespreekbaar maakt door praktische voorbeelden. Na de algemene hoofdstukken zijn signalen per doelgroep beschreven. Deze zijn ook los bruikbaar. Meer weten over de actielijn van de gemeente Utrecht, klik hier.

Nu de handreiking lezen, download deze hieronder:

thumbnail of Handreiking – Zorgen over geld praten helpt

Handreiking – Zorgen over geld praten helpt
Download