Schulden bij reclasseringscliënten

Problematische schulden vormen een belangrijke belemmering voor de uitvoering van reclasseringswerk. Hogeschool Utrecht heeft op verzoek van de SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ) onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van ondersteuning die voorhanden zijn voor reclasseringscliënten met problematische schulden. Het rapport “Gevangen in schuld” is het resultaat van dit onderzoek.