Problematische schulden bij LVB

In opdracht van het UWV onderzoekt het lectoraat in samenwerking met het lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit, MEE en SBCM hoe problematische schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking doorwerken op hun arbeidsmarktparticipatie. Een belangrijke stap in het onderzoek is een verkenning met de betrokken koepelorganisaties hoe de dienstverlening aan specifiek deze groep verbeterd kan worden. In het kader van dit project zijn er ruim veertig mensen met een licht verstandelijke beperking en schulden geïnterviewd en daarnaast ongeveer 50 professionals die vanuit verschillende rollen aan deze groep begeleiding bieden.