Mobility Mentoring (afgerond)

Mobility Mentoring®

Mobility Mentoring® is een in Boston ontwikkelde nieuwe methode voor armoedebestrijding. Gebaseerd op de theorie schaarste worden inzichten uit de gedragswetenschappen ingezet om mensen met multiproblematiek te coachen naar duurzame financiële zelfredzaamheid.

In 2017 is de Amerikaanse aanpak vertaald naar de gemeente Alphen aan den Rijn en geïmplementeerd in de gemeente. Mobilility Mentoring® informed werken in Alphen bestaat uit coaching met gebruik van de Brug naar Zelfredzaamheid, doel-actieplannen, beloningen, voorlichting over wat stress met je doet, en gespreksvoeringstechniek.

Onderzoek

De ZonMw evaluatie van de aanpak in Alphen aan den Rijn is een proces evaluatie. De evaluatie biedt inzicht in de mate van implementatie van de methode, het bereik van de doelgroep en de vooruitgang van de cliënten. Op basis van deze gegevens zullen aanbevelingen worden geformuleerd over vervolgstappen in de implementatie, en aandachtspunten bij de implementatie en evaluatie van de methode door andere gemeenten.

De mate van implementatie wordt bekeken door middel van zelf-rapportage vragenlijsten ingevuld door medewerkers en gespreksopnames. Het bereik van de interventie wordt in kaart gebracht door middel van registratie gegevens van de gemeente Alphen aan den Rijn over bijvoorbeeld aanmeldingen en uitval. De vooruitgang wordt bekeken door middel van vragenlijsten ingevuld door cliënten. Door middel van interviews met cliënten en focusgroepen met medewerkers proberen wij bovendien inzicht te krijgen in welke onderdelen van de methode van toegevoegde waarde zijn en waarom.

Betrokken organisaties

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn, Platform 31 en het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht.