Ethische dilemma’s in tijden van crisis (afgerond)

Sociaal werk biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen en/of groepen in onze maatschappij. De maatregelen tegen de Covid-19 pandemie hebben grote impact op de uitvoering van het sociaal werk. Professionals worstelden met vraagstukken rondom de praktische uitvoerbaarheid van hun werk en krijgen daarnaast te maken met allerlei nieuwe ethische vraagstukken rondom noodzakelijkheid en contact. Voorbeelden zijn: we gaan alleen bij dringende situaties op huisbezoek, maar wat is dringend? Hoe ga je om met mensen waarbij de problematiek zo ernstig is dat contact noodzakelijk is maar die aangeven dat ze contact via bijvoorbeeld videobellen te ingewikkeld vinden?

Om deze en komende vraagstukken het hoofd te bieden is een concreet houvast nodig dat ondersteunt in de dilemma’s van hulpverlening op afstand en dilemma’s bij triage. In dit project wordt samen met uitvoerders gewerkt aan het opstellen van zo’n concreet houvast, zodat sociaal werkers hun energie kunnen richten op het ondersteunen van hun cliënten en niet meer (intensief) worstelen met de twijfels en stress die velen van hen door de pandemie en de gevolgen daarvan parten speelt.

In het project gaan we in online sessies met uitvoerders aan de slag. Gezamenlijk wordt er verkend waar de behoefte ligt en welk instrument geschikt is. Ook in de concrete uitwerking en het testen van het instrument wordt intensief samengewerkt met uitvoerders

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw in het kader van de subsidie ‘COVID-19: Wetenschap voor de praktijk’.

Wilt u meer informatie over dit project?
Anne-Ruth van Leeuwen
anne-ruth.vanleeuwen[at]hu.nl