Schuldenwijzer (afgerond)

Schuldenwijzer is een platform dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie. Als de burger dat wil kunnen andere partijen zoals schuldhulpverleners meekijken in de gegevens waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen. Ook is er altijd contactinformatie van deurwaarderskantoren opgenomen, zodat hulp kan worden gevraagd. Naast de toegang voor burgers maakt dit platform de onderlinge communicatie tussen de professionele partijen zoals schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders eenvoudiger, wat ook bijdraagt aan de efficiëntie van hulp bij schulden en het voorkomen van onnodige kosten bij de inning van schulden.

Schuldenwijzer wordt op 18 oktober 2019 gelanceerd. Het realiseren van Schuldenwijzer verloopt in drie fases. Het lectoraat Schulden en Incasso ondersteunt Schuldenwijzer met onderzoek dat bijdraagt aan de doorontwikkeling van Schuldenwijzer. Het lectoraat zal de benodigde functionaliteit voor burgers in kaart brengen. Hiervoor worden focusgroepen georganiseerd en interviews afgenomen.

In het kader van de subsidieregeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek, heeft het ministerie van SZW een subsidie verstrekt aan Schuldenwijzer om dit mogelijk te maken.

Heeft u de enquête ingevuld of heeft u interesse om deel te nemen aan het onderzoek? U mag ons altijd een e-mail sturen met al uw vragen. Heeft u vragen over hoe we in dit onderzoek omgaan met uw gegevens, lees dan onze toelichting in de privacyverklaring.

Contactgegevens projectleden: