Vaste Lasten Pakket (afgerond)

Vaste Lasten Pakket

De afgelopen jaren zijn de vaste lasten voor huishoudens in Nederland gestegen. Het percentage van het netto inkomen van mensen dat ze kwijt zijn aan vaste lasten, lag tien jaar geleden gemiddeld 5% procent lager dan nu (Nibud, 2019). Veel Nederlanders maken zich zorgen over het op tijd  betalen van hun vaste lasten. Tegelijkertijd geldt voor de leveranciers van de vaste lasten dat zij soms hoge kosten maken om openstaande rekeningen te innen. Beide groepen hebben dus belang bij het op tijd betalen van de maandelijkse vaste lasten. Een mogelijke oplossing hiervoor is het Vaste Lasten Pakket (VLP).

Het VLP houdt in dat de maandelijkse betalingen, de vaste lasten, centraal worden geregeld. Een deel van het inkomen van de deelnemer wordt automatisch gereserveerd voor de vaste lasten. Het overige deel van het inkomen is vrij te besteden door de deelnemer. Het VLP is bedoeld voor mensen met lichte financiële problemen en als nazorg voor mensen die net uit een schuldtraject komen. Door het aanbieden van het VLP wordt geprobeerd financiële zorgen en stress bij mensen af te laten nemen doordat de maandelijkse betalingen op tijd betaald worden. Tegelijkertijd biedt het VLP zekerheid aan leveranciers dat de vaste lasten iedere maand op tijd worden betaald. In ruil daarvoor ontvangen deelnemers een financieel voordeel op hun vaste lasten.

Voor het VLP werken verschillende organisaties samen. Initiatiefnemers Purpose en Soler Berk zijn in mei 2018, met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gezamenlijk gestart met de ontwikkeling van het VLP. In augustus 2019 is gestart met een pilot voor inwoners van Den Haag en de eerste deelnemers zijn gestart.

De Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht voeren samen onderzoek uit voor de Stichting Vaste Lasten Pakket. Zij willen weten hoe het VLP verbeterd kan worden om zo inwoners van Den Haag met (beginnende) geldproblemen beter te helpen. Het onderzoek is dus gericht op de ervaring van deelnemers aan het VLP. De doelstelling is om in kaart te brengen hoe deelnemers het VLP ervaren en in hoeverre zij ervaren dat ze meer geld overhouden of meer rust ervaren. Voor het onderzoek vullen deelnemers vragenlijsten in en worden er diepte interviews afgenomen bij hen.

Wil je meer lezen over het Vaste Lasten Pakket? Bezoek de website voor meer informatie.

Looptijd onderzoek: juli 2019 – najaar 2020

Projectleider Hogeschool Utrecht: Tamara Madern

Mail: Tamara.madern[at]hu.nl