Onderzoeksrapport “Naar een effectieve budgetcursus”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Met behulp van een gerandomiseerd experiment onderzochten we de effectiviteit van de traditionele budgetcursus en een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten.

De aangepaste budgetcursus, waarin veel aandacht is voor de onderwerpen die cursisten zelf aandragen, zorgt voor meer financiële kennis en vaardigheden en gezonder financieel gedrag. Cursisten geven aan dat het volgen van de cursus meerwaarde voor ze heeft: door het volgen van de cursus hebben zij (meer) financiële vaardigheden, kunnen zij beter omgaan met geld en kunnen zij zich er beter toe zetten om hun geldzaken bij te houden.

Dit project is in samenwerking met Avres, Werk en Inkomen Lekstroom, de gemeente Zwolle, de Sociale Dienst Drechtsteden, Buurtteams Utrecht en leerstoelgroep Urban Economics van de Wageningen Universiteit uitgevoerd. Het project is gesubsidieerd door ZonMw.

Meer lezen over dit project? Naast een onderzoeksrapport is ook een handreiking met praktische handvatten verschenen.

 

thumbnail of Effectieve budgetcursus onderzoeksrapport nov 2019

Effectieve budgetcursus onderzoeksrapport
Download