Handreiking: wat werkt bij een budgetcursus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Met behulp van een gerandomiseerd experiment onderzochten we de effectiviteit van de traditionele budgetcursus en een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten.

De aangepaste budgetcursus, waarin veel aandacht is voor de onderwerpen die cursisten zelf aandragen, zorgt voor meer financiële kennis en vaardigheden en gezonder financieel gedrag. Cursisten geven aan dat het volgen van de cursus meerwaarde voor ze heeft: door het volgen van de cursus hebben zij (meer) financiële vaardigheden, kunnen zij beter omgaan met geld en kunnen zij zich er beter toe zetten om hun geldzaken bij te houden.

In deze handreiking ‘Wat werkt bij een budgetcursus? Praktische handvatten voor het geven van een budgetcursus’ staan de geleerde lessen beschreven. Hierin komt onder meer aan de orde wat cursisten zeggen dat zij belangrijk vinden, wat de eisen zijn aan een trainer en wat belemmerende factoren zijn bij het geven van een budgetcursus.

Dit project is in samenwerking met Avres, Werk en Inkomen Lekstroom, de gemeente Zwolle, de Sociale Dienst Drechtsteden, Buurtteams Utrecht en leerstoelgroep Urban Economics van de Wageningen Universiteit uitgevoerd. Het project is gesubsidieerd door ZonMw.

thumbnail of Effectieve budgetcursus handreiking nov 2019

Effectieve budgetcursus handreiking
Download