Financiën in de Spreekkamer in het maandblad Arts en Auto

Arts en Auto heeft ons geïnterviewd over het project Financiën in de Spreekkamer. Met het artikel dat is gepubliceerd in de editie van juni hebben veel huisartsen in Nederland kennis kunnen nemen van het belang van het signaleren van financiële problematiek. In het artikel is de link naar het interventiepakket en de online learning opgenomen en kondigen we de slotbijeenkomst aan.