Betalingsregeling bij schulden nog niet vanzelfsprekend

Op 1 september werd het rapport ‘Betalingsregelingen – Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers’ aangeboden in de Tweede Kamer (zie onderstaand document).  Dit onderzoek is uitgevoerd om in kaart te brengen op welke manier de private markt invulling geeft aan betalingsregelingen. Daarnaast om te verkennen in hoeverre een minnelijke betalingsregeling op een haalbare wijze getroffen kan worden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat betalingsregelingen niet zo vanzelfsprekend is en schuldeisers dit middel op verschillende wijze toepassen. Het onderzoek is door het lectoraat Schulden en Incasso in samenwerking met Panteia en de LOSR Sociaal Werk Nederland uitgevoerd in opdracht van het WODC.

 

U kunt het onderzoeksrapport hieronder downloaden. Lector Nadja Jungmann schreef ook een blog erover op platform Zorg+Welzijn, deze blog kunt u hier lezen.

thumbnail of TK Aanbieding rapport Betalingsregelingen

TK Aanbieding rapport Betalingsregelingen
Download

thumbnail of Rapport – betalingsregelingen

Rapport – betalingsregelingen
Download