Assessment en rapport Drempels slechten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lectoraat Schulden en Incasso heeft met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening. Lager opgeleiden maken relatief veel gebruik van publieke dienstverlening maar hebben vaker moeite om te voldoen aan wat er van hen gevraagd wordt.

In de eerste fase van het onderzoek werd onderzocht welke belemmeringen lager opgeleiden ervaren. In deze fase kwam ook naar voren dat de beleving van het gebruik van publieke dienstverlening een tweede set belemmeringen vormt. Er werden drie pijlers zichtbaar die verklaren hoe het komt dat trajecten in de publieke dienstverlening goed of minder goed verlopen. Van deze fase verscheen een eindrapport en een animatie.

De tweede en laatste fase had als doel om een concreet instrument te ontwikkelen om professionals  te helpen meer invulling te geven aan de pijlers. Dit resulteerde in een zelf-assessment waarmee professionals door middel van zelfanalyse na kunnen gaan hoe ze meer invulling kunnen geven aan de drie pijlers binnen een context die zij zelf geformuleerd hebben. Een concept van het assessment is getest onder een aantal professionals en hun bevindingen zijn meegenomen in de definitieve versie. Hieronder zijn het assessment en het begeleidende rapport te downloaden.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op de website van Instituut Gak.

thumbnail of Zelf-Assessment-tool-professionals-in-het-sociaal-domein_interactief

Zelf-Assessment-tool-professionals-in-het-sociaal-domein_interactief
Download

thumbnail of Rapport kunnen willen en begrijpen

Rapport kunnen willen en begrijpen
Download