Wachten tot de spreekkamers weer vol zitten: hoe Covid-19 ons project beïnvloedt

De spreekkamer van de huisarts is de laatste weken leeg, in veel, zo niet alle praktijken. Daarentegen staat de telefoon van de dokter roodgloeiend. Huisartsen en doktersassistenten stellen patiënten telefonisch en via de mail gerust of zorgen voor noodzakelijke verwijzingen. Dat kan in deze crisistijd ook niet anders: het is veiliger voor zorgverleners en voor patiënten zelf. Maar de coronacrisis, en de wijze waarop huisartsen nu te werk gaan, heeft voor ons project Financiën in de spreekkamer een duidelijke keerzijde.

 

 

Het uittesten van ons interventiepakket ‘patiënten met schulden’ zou nu moeten plaatsvinden. Doordachte hulpmiddelen waarmee in huisartsenpraktijken het gesprek met patiënten kan worden aangegaan. Want dat is wat we in dit project willen bereiken: patiënten en huisartsen ertoe bewegen met elkaar te praten over financiële zorgen of schulden. De huisartsenpraktijk is een belangrijke vindplaats voor schuldenproblematiek. Iedereen komt er en geldzorgen kunnen stevig doorwerken op gezondheid(beleving).

Geldzorgen maken ziek. De huisartsen die in het kader van ons project zijn geïnterviewd vertellen dat patiënten met geldzorgen vaker langskomen en vaker niet goed te plaatsen klachten hebben. Ook volgen ze verwijzingen naar specialisten niet zonder meer op en halen ze medicijnen vanwege de eigen bijdrage lang niet altijd bij de apotheek op.

In het project Financiën in de spreekkamer hebben we daarom een interventiepakket ontwikkeld dat bestaat uit materialen om patiënten te motiveren hun financiële problemen aan de dokter te vertellen, en die huisartsen helpen de patiënten op hun beurt adequaat te verwijzen. Ruim 20 huisartsen en praktijkondersteuners in Almere en Utrecht werken mee om de materialen die we hebben ontwikkeld uit te testen: een poster, een animatie, een praatplaat en een instructie.

Alleen hebben de poster en de animatie in de wachtkamers nu geen publiek. Ook de praatplaat die de huisarts aan de patiënt kan laten zien om daarmee de wisselwerking tussen financiële problematiek en gezondheidsklachten uit te leggen, blijft nu ongebruikt. Het is voor even. Want als de wachtkamers straks weer vol zitten gaan we door. De huisartsen en praktijkondersteuners onderschrijven het belang van praten over geld. Nu, en na de gezondheidscrisis en de economische impact als gevolg hiervan, helemáál.

Meer informatie?

We werken in dit project samen met Zorggroep Almere en Pharos, het landelijk expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Het project wordt gefinancierd met een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 12 november sluiten we het project af met een slotbijeenkomst in Domstad, Utrecht, waar lector Nadja Jungmann en prof. dr. Maria van den Muijsenbergh en ervaringsdeskundigen ingaan op de impact van geldzorgen op de gezondheid en de rol die huisartsen en praktijkondersteuners hierbij kunnen innemen. De slotbijeenkomst is gesubsidieerd door het Achterstandsondersteuningsfonds.

 

Check: https://schuldenenincasso.nl/project/lopend/huisartsenpraktijk/

Mail: Annemarieke van der Veer Annemarieke.vanderveer@hu.nl