Stress-sensitieve dienstverlening laat mensen floreren

In het sociaal domein zijn als gevolg van bezuinigingen concepten als ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’ leidend geworden in de publieke dienstverlening. We verwachten van mensen met financiële problemen dat ze bepaald gedrag vertonen om hun situatie op te lossen. Modelgedrag zoals zich actief melden en op alle afspraken verschijnen. Maar de doorwerking van geldstress is groot, en we vragen te veel. Stress-sensitieve dienstverlening is een antwoord. Als we burgers de context geven om te floreren dan wordt opeens zichtbaar dat we in de afgelopen jaren veel te veel mensen ten onrechte het predicaat ‘ongemotiveerd’ hebben opgeplakt.

Lees het volledige artikel van Nadja Jungmann en de andere bijdragen in de speciale uitgave Cliënt van de rekening, over financiële problemen in de pvang en beschermd Wonen van Federatie Opvang.