Rapport ‘Aansluiting gezocht!’

”Op 22 mei 2018 informeerde staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen. In haar brief beschrijft zij onder andere dat het kabinet de doorstroming vanuit het minnelijke traject naar het wettelijke traject wil verkennen en wil bezien of verbetering aan de orde is. De verkenning moet inzicht geven in de oorzaken van de daling van het aantal instromers in de wettelijke schuldsanering om eventueel passende maatregelen te kunnen nemen.”                        (Bron: Rapport Aansluiting gezocht!)

 

In deze brief van de staatssecretaris werd de aanleiding genoemd van het rapport ‘Aansluiting gezocht’ . Dit rapport werd op 27 mei 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft de verkenning naar de werking van het huidige schuldhulpstelsel waarbij een aantal knelpunten zijn gesignaleerd. Het rapport is opgesteld door organisatieadviesbureau Berenschot en lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann.