Schulden in bedrijf

Een groeiende groep werkgevers realiseert zich dat schuldenproblematiek bij medewerkers negatief doorwerkt op de arbeidsproductiviteit en het welzijn van de betrokkenen. Om werkgevers verder te helpen zijn er websites zoals www.financieelfittewerknemers.nl, gratis e-learnings en gesprekshandleidingen. Er zijn dus volop nuttige materialen maar voor veel werkgevers blijkt dat niet genoeg om aandacht voor geldzorgen structureel in te bedden in het personeelsbeleid. Om werkgevers verder te helpen om echt programma’s op te zetten die werken, voeren het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie en Witfilms vanaf het najaar 2021 een project uit.

Het doel van het project is om werkgevers die (meer) aandacht willen gaan besteden aan het signaleren en verwijzen bij schuldenproblematiek in de praktijk echt verder te helpen en lessen te trekken uit hun ervaringen. De opbrengst van het project zal derhalve tweeledig zijn: een groep van 18 à 24 werkgevers krijgt in twee leernetwerken concrete inspiratie en ondersteuning bij het inbedden van aandacht voor geldzorgen in het goed werkgeverschap en een veel grotere groep werkgevers kan profiteren van de lessen die geleerd worden in de implementatie.

Actie-onderzoek: zelf implementeren en andere werkgevers verder helpen
Het project heeft het karakter van actie-onderzoek: de deelnemende bedrijven worden kosteloos geholpen bij het ontwikkelen en implementeren van schuldenbeleid. De inzichten die hierbij opgedaan worden, komen ter beschikking van andere bedrijven. Om andere bedrijven te laten profiteren zal het project naast 18 tot 24 werkvloeren die gestructureerd invulling zijn gaan geven aan signaleren en verwijzen als eindresultaat ook een website opleveren met daarop onder meer: voorbeelden van plannen hoe de deelnemende bedrijven invulling geven aan schuldpreventie, overzichten met veel voorkomende valkuilen bij de implementatie en tips om daarmee om te gaan, korte interviews met betrokkenen van de deelnemende werkgevers en kennisclips waarin betrokken onderzoekers nieuwe werkgevers voorzien van relevante kennis en inzichten.

Leernetwerken vormen de basis van het project
Het project wordt gefinancierd door Instituut Gak en heeft een looptijd van twee jaar. In het project worden twee leernetwerken gevormd. Eén leernetwerk richt zich op het klein en middelgroot MKB (tot 750 medewerkers) en één leernetwerk op grote bedrijven (>750 medewerkers). De beide leernetwerken worden begeleid door onderzoekers van de lectoraten Schulden en Incasso en Waardig werk.

 

Voor meer informatie:

Projectleider Anne-Ruth van Leeuwen

anne-ruth.vanleeuwen[@]hu.nl

 

Dit project wordt gefinancierd door Instituut Gak.