Geldzorgen en gezondheid; eerste stappen naar een integrale aanpak

Een ongezonde leefstijl, chronische en psychische klachten en aandoeningen, problemen in sociale en werksfeer hebben een enorme impact op de gezondheid, kwaliteit van leven en participatie van mensen in de maatschappij. De roep om onderliggende klachten en aandoeningen vroegtijdig te (h)erkennen en de evidentie dat preventie effectief en efficiënt is neemt toe.

Preventie wordt vaak vanuit een enkel domein ingestoken, bijvoorbeeld door te werken aan een specifiek gezondheidsprobleem of het oplossen van schuldenproblematiek. Terwijl vaak dezelfde burger op meerdere levensdomeinen moeilijkheden ervaart die met elkaar samenhangen. In onderzoek is aangetoond dat geldzorgen gezondheidsgerelateerde problemen in de hand werken. Een ongezonde leefstijl staat bovendien niet op zichzelf, maar hangt samen met de fysieke en sociale omgeving. Door gebrek aan geld gaan mensen ongezonder leven, maken minder gebruik van voorzieningen en vermijden soms zorg. Aanhoudende geldzorgen kunnen bovendien veel stress veroorzaken en gezondheidsklachten verergeren.

Veel zorgprofessionals zijn onbekend met signalen van geldzorgen en andere mogelijke uitdagingen binnen het sociaal domein, terwijl zij een belangrijke laagdrempelige rol kunnen vervullen in het vroegtijdig signaleren van geldzorgen.

In dit project trekken de lectoraten Innovaties in de Preventieve Zorg en Schulden en Incasso samen met gezondheids- en welzijnsopleidingen, praktijkpartners, publieke instellingen en MKB’s in de regio: gemeente Utrecht, Bibliotheek Nieuwegein, Pharos, diverse zorgpraktijken van paramedici, en de ‘HU Klinieken’ op om een screeningsinstrument te ontwikkelen. Dit screeningsinstrument is een vragenlijst waarmee zorgprofessionals op een snelle en efficiënte wijze kunnen signaleren of er geldzorgen zijn die de aanpak van de zorgvraag of gezonde leefstijl, danwel de burger belemmeren te participeren in de samenleving.

Dit project wordt gefinancierd door het Regieorgaan SIA in het kader van de kiem2020 subsidiecall.

Voor meer informatie:
anne-ruth.vanleeuwen[@]hu.nl