Effectieve interventies om geldzorgen te voorkomen in kaart

Er zijn al verschillende soorten interventies om beginnende schulden en geldzorgen aan te pakken. Echter is het onduidelijk in hoeverre deze effectief zijn. In dit project proberen we de effectiviteit in kaart te brengen aan welke aspecten een interventie werkt en op welk gebied de interventie doorwerkt.

Het doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de breedte van verschillende initiatieven en hoe deze elkaar aanvullen.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Overzicht vaak gestelde vragen, eenduidige begrippenlijst en samenvatting belangrijkste Nederlandse publicaties
  2. Het landschap geeft zicht op de verschillende interventies die beschikbaar zijn op het gebied van preventie van armoede en geldzorgen, op welke aspecten van financiële redzaamheid en welke doelgroepen de interventies zich richten.
  3. Inventarisatie en categorisatie van bestaande interventies

De uitkomst van het project levert een instrument op om de positie en meerwaarde van een interventie in te schatten en een beter samenhangend pakket van interventies samen te stellen.

Looptijd

Het project loopt van oktober 2023 tot 30 april 2024

Betrokken partijen

  • Hogeschool van Amsterdam
  • het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag aan de Universiteit Leiden

Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wilt u meer informatie? 

Contactpersoon: Tamara Madern

Emailadres: tamara.madern@hu.nl