Basisvaardigheden in stress-sensitief werken

In dit project staat de vraag centraal hoe een versterking van lage basisvaardigheden een bouwsteen kan worden in het stress-sensitieve werken. Zodat sociaal werkers bij improductief gedrag alert zijn op lage basisvaardigheden als verklaring en daarover zo in gesprek gaan dat ze inwoners kunnen motiveren om te gaan werken aan versterking.

Doel

Het doel van dit project is organisaties en sociaal werkers die invulling geven aan stress-sensitief werken te voorzien van een bouwsteen lage basisvaardigheden die hen de handvatten biedt om lage basisvaardigheden te signaleren als verklaring voor improductief gedrag, bespreekbaar te maken en adequaat te verwijzen naar effectieve ondersteuning.

Aanpak

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, met een nadruk op kwalitatieve methoden door het veelvuldig inzetten van groepssessies waarbij kennisontwikkeling via co-creatie tot stand komt.

Beoogde resultaten
  • Gesprekskaart signalering van lage basisvaardigheden
  • Gesprekskaart bespreking signalen en concrete gesprekstips om inwoners te motiveren de basisvaardigheden te versterken
  • Overzichtskaart met voorzieningen en concrete tips in welke gevallen waarnaartoe te verwijzen
  • Webinar
  • Onderzoeksrapport
Looptijd

Januari 2023 tot oktober 2023

Wilt u meer informatie over dit project?

Projectleider: Rosanne Oomkens rosanne.oomkens@hu.nl

Dit project wordt gesubsidieerd door het Expertisepunt Basisvaardigheden.