Samenwerking rondom beschermingsbewind (afgerond)

Ondanks dat het aantal nieuwe mensen dat jaarlijks onder bewind wordt gesteld afneemt, blijft het totaal aantal mensen onder bewind groeien. Het aantal mensen dat eind 2016 onder bewind stond, is circa 326.000. Dit zijn er ongeveer 25.000 meer dan in 2015. Gemeenten zien deze stijging terug in het groeiende beroep op de bijzondere bijstand. Zij hebben daarom behoefte aan meer grip op de instroom, kwaliteit van de uitvoer en de uitstroom van mensen onder beschermingsbewind. Verschillende gemeenten ondernemen initiatieven voor meer grip op beschermingsbewind.

In opdracht van de themagroep Armoede/Schulden van het G40-stedennetwerk is in samenwerking met Platform31 een project opgezet met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan financieel kwetsbare mensen. Het Rijk, gemeenten, bewindvoerders, rechtbanken en andere organisaties zijn actief bezig met het beleid en de uitvoering rondom beschermingsbewind. In twee kennisbijeenkomsten zijn verschillende belanghebbenden rondom schuldhulpverlening en beschermingsbewind bij elkaar gekomen om kennis en ideeën uit te wisselen. Hierbij was het niet de opdracht om het wiel opnieuw uit te vinden.

Binnen het project heeft Platform31 samen met de Hogeschool Utrecht een rapportage geschreven met concrete en praktische handvatten voor gemeenten om betere ondersteuning te kunnen bieden aan financieel kwetsbare mensen. Hierbij staat het klantperspectief centraal: Hoe kan iemand zo effectief mogelijk de best passende ondersteuning krijgen?

Looptijd: juli 2018 – april 2019

Partners:
Platform31
Hogeschool Utrecht

Projectleider: Vivian den Hartogh
Mail: vivian.denhartogh[at]hu.nl