Ontwikkeling van schulden in ‘schuldenbewinden’ (afgerond)

Het aantal opgelegde maatregelen beschermingsbewind neemt al jaren (fors) toe. Op dit moment is er een afvlakking in het aantal nieuw opgelegde maatregelen zichtbaar, maar dat neemt niet weg dat de totale populatie zeer omvangrijk is. Er is een maatschappelijke discussie gaande of beschermingsbewind, zeker waar het gaat om schuldenproblematiek, de meest passende maatregel is. Zouden mensen die beschermingsbewind aanvragen om hun schuldenproblematiek niet beter af zijn bij de gemeentelijke schuldhulpverlening? De maatschappelijke discussie wordt nauwelijks gevoerd met objectief, cijfermatig, materiaal. Dit komt omdat er geen onderzoek is gedaan naar wat schuldenbewind oplevert. Dit onderzoek geeft hier wel antwoorden op.

Binnen het onderzoek beantwoorden we de volgende hoofdvraag:

Hoe ontwikkelen de schulden zich van de onderbewindgestelden binnen de zogenaamde ‘schuldenbewinden’, die sinds 2014 zijn ingesteld?

Voor dit onderzoek hebben wij 90 dossiers bij beschermingsbewindkantoren ingezien en 200 willekeurig getrokken dossiers bij vier rechtbanken door heel Nederland. Bij deze dossiers is in kaart gebracht met welke problematiek de aanvrager kampte en hoe hoog de schuldenlast was op het moment van het aanvragen van het bewind. Vervolgens is de ontwikkeling van de problematiek en schuldenlast beschreven.

Looptijd: medio 2017 – april 2019

Projectleider: Vivian den Hartogh
Mail: vivian.denhartogh[at]hu.nl