Oproep Schulden in Bedrijf

Loonbeslagen, medewerkers die om voorschotten vragen en uitval door financiële stress? Ook als werkgever kom je soms in aanraking met de gevolgen van schulden bij je werknemers.

Werkgevers schatten in dat financiële problemen bijdragen aan extra ziekteverzuim tot wel negen dagen per jaar en een afname van de arbeidsproductiviteit van ongeveer 20 procent (Madern, Bos & Van der Burg, 2012). De meeste werknemers (78%) geven aan dat zij bij geldproblemen graag hulp zouden krijgen van hun werkgever. Waarbij de helft niet zo snel zelf tegen een werkgever durft te beginnen over de geldzorgen (Wijzer in geldzaken, 2019).

 

Tijd om met deze thematiek aan de slag te gaan! Want als werkgever kun je een belangrijke (maatschappelijke) bijdrage leveren door alert te zijn op schuldenproblematiek en het gesprek daarover aan te gaan. Je kunt veel persoonlijke ellende voorkomen, de arbeidsproductiviteit in je eigen bedrijf positief beïnvloeden en een bijdrage leveren aan het indammen van de maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek.

Wat gaan we doen?

In het project Schulden in bedrijf gaan onderzoekers van de Hogeschool Utrecht  samen met bedrijven en organisaties aan de slag met het ontwikkelen van manieren om  schulden bij werknemers te signaleren en bespreekbaar te maken. Op basis van concrete inzichten en de recent gelanceerde e-learning worden (HR-)professionals op weg geholpen om zélf een voorstel te schrijven om schuldenproblematiek in hun organisatie tegen te gaan. Bovendien creëren we gelegenheid om met collega’s in leernetwerken in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Onze experts begeleiden het proces van implementatie van schuldenaanpak in de organisatie en geven gedurende het traject advies. Het project wordt gefinancierd door Instituut Gak en heeft een looptijd van één jaar. In het project worden 2 leernetwerken gevormd: 1) een leernetwerk voor MKBs en middelgrote bedrijven, en 2) een leernetwerk gericht op grote bedrijven. Beide leernetwerken worden begeleid door onderzoekers van de lectoraten Schulden en Incasso en Organiseren van Waardig Werk. In de leernetwerken doorlopen de bedrijven samen 4 stappen om de aandacht voor geldzorgen in het goed werkgeverschap te integreren:

 1. Nadenken over het belang van signalering en verwijzen bij geldzorgen
 2. Opstellen van een eigen (beleids)voorstel
 3. Implementeren van het eigen voorstel in de eigen organisatie
 4. Bijstellen van de uitvoering

Aan het eind van het traject worden alle inzichten en ontwikkelde materialen verzameld en geanonimiseerd beschikbaar gemaakt voor alle werkgevers in Nederland die met deze thematiek aan de slag willen. Daarnaast wordt samengewerkt met twee documentairemakers. Zij volgen het proces op de voet en hun beeldmateriaal wordt ingezet als illustratie van de verworven inzichten.

Wanneer kun je deelnemen?

Bedrijven kunnen gratis deelnemen als de onderstaande zaken van toepassing zijn:

 • Er is in het bedrijf aantoonbaar sprake van schuldenproblematiek van enige omvang (beslagen op loon, medewerkers die vanwege schulden om voorschotten vragen etc.);
 • Het bedrijf biedt nog geen of beperkte ondersteuning aan medewerkers bij financiële problemen;
 • Het bedrijf heeft de intentie om aandacht voor schulden onderdeel te maken van goed werkgeverschap en toont dat aan door een projectleider vrij te maken die – afhankelijk van de omvang van het bedrijf – daar in een jaar 20 tot 60 uur aan mag besteden;
 • De projectleider is bereid om in een vraaggesprek en/of in videoclips (eventueel anoniem) te vertellen over de ervaringen bij het inbedden van geldzorgen in het goed werkgeverschap en er is vanuit het bedrijf toestemming om andere werknemers te vragen om ook in beeld te verschijnen. De opgedane inzichten worden (anoniem) verwerkt in de beschrijving van succesfactoren, valkuilen en tips;
 • Het bedrijf is bereid het voorstel dat in het leernetwerk wordt ontwikkeld (anoniem) op de te ontwikkelen website te plaatsen.

Aanmelden?

Dat kan bij Anne-Ruth van Leeuwen: anne-ruth.vanleeuwen@hu.nl

Liever eerst meer informatie?

We organiseren twee digitale informatiemomenten om even kennis te maken en waar je alle vragen die je nog hebt kunt stellen. (stuur een mail naar anne-ruth.vanleeuwen@hu.nl om de Teamslink te ontvangen)

De inloopmomenten zijn op:

 • Maandag 20 september tussen 09:00 uur en 10:00 uur
 • Vrijdag 24 september tussen 09:00 uur en 10:00 uur

Planning van het project.

De data voor de bijeenkomsten van de 2 leernetwerken zijn:

* wanneer mogelijk zullen de inspiratiesessies, het derde leernetwerk en de beschouwende bijeenkomsten fysiek bij Domstad in Utrecht plaats vinden. Alle andere bijeenkomsten vinden digitaal plaats.