Oproep Schulden in Bedrijf

Loonbeslagen, medewerkers die om voorschotten vragen en uitval door financiële stress? Ook als werkgever kom je soms in aanraking met de gevolgen van schulden bij je werknemers.

Werkgevers schatten in dat financiële problemen bijdragen aan extra ziekteverzuim tot wel negen dagen per jaar en een afname van de arbeidsproductiviteit van ongeveer 20 procent (Madern, Bos & Van der Burg, 2012). De meeste werknemers (78%) geven aan dat zij bij geldproblemen graag hulp zouden krijgen van hun werkgever. Waarbij de helft niet zo snel zelf tegen een werkgever durft te beginnen over de geldzorgen (Wijzer in geldzaken, 2019).

 

Tijd om met deze thematiek aan de slag te gaan! Want als werkgever kun je een belangrijke (maatschappelijke) bijdrage leveren door alert te zijn op schuldenproblematiek en het gesprek daarover aan te gaan. Je kunt veel persoonlijke ellende voorkomen, de arbeidsproductiviteit in je eigen bedrijf positief beïnvloeden en een bijdrage leveren aan het indammen van de maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek.

Wat gaan we doen?

In het project Schulden in bedrijf gaan onderzoekers van de Hogeschool Utrecht samen met bedrijven en organisaties aan de slag met het ontwikkelen van manieren om schulden bij werknemers te signaleren en bespreekbaar te maken. Op basis van concrete inzichten en de recent gelanceerde e-learning worden (HR-)professionals op weg geholpen om zélf een voorstel te schrijven om schuldenproblematiek in hun organisatie tegen te gaan. Bovendien creëren we gelegenheid om met collega’s in leernetwerken in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Onze experts begeleiden het proces van implementatie van schuldenaanpak in de organisatie en geven gedurende het traject advies.

In het project worden 2 leernetwerken gevormd die worden begeleid door onderzoekers van de lectoraten Schulden en Incasso en Organiseren van Waardig Werk. Het eerste leernetwerk is reeds gestart in november 2021 en het tweede leernetwerk start in januari 2022.

Aan het eind van het traject worden alle inzichten en ontwikkelde materialen verzameld en geanonimiseerd beschikbaar gemaakt voor alle werkgevers in Nederland die met deze thematiek aan de slag willen. Daarnaast wordt samengewerkt met twee documentairemakers. Zij volgen het proces op de voet en hun beeldmateriaal wordt ingezet als illustratie van de verworven inzichten.

Hoe zit het traject eruit?

 • Inspiratiesessie: Nadenken over het belang van signalering en verwijzen bij geldzorgen, maar ook: wat is er al beschikbaar? Waar kun je mee aan de slag?.
 • Bijeenkomst 2 en 3: Plannen maken. Hoe wil de organisatie aan de slag met schuldenproblematiek op de werkvloer? En hoe wordt dit beleid geïmplementeerd in de eigen organisatie?
 • Bijeenkomst 4 en 5: Implementatie en bijstellen van de uitvoering. Waar loop je tegenaan? Wat is er nodig om het implementatieproces soepel te laten verlopen?
 • Bijeenkomst 6: Uitzoomen: Wat hebben we geleerd en wat is daarvan relevant voor andere werkgevers.

Hoe lang duurt het traject?

Het traject van het eerste leernetwerken loopt vanaf november 2021 t/m half mei 2022. Het tweede leernetwerk loopt vanaf eind januari 2022 t/m begin juli 2022 (zie de planning onderaan). Daarna zullen de onderzoekers van de HU alle materialen en ervaringen verzamelen en geschikt maken voor publicaties. In mei/juni wordt van een aantal bedrijven gevraagd of ze mee willen werken aan een interview over hun ervaringen.

In september 2022 wordt er een website gelanceerd waarop alle materialen en ervaringen verzameld zijn.

Wanneer kun je deelnemen?

Bedrijven kunnen gratis deelnemen als de onderstaande zaken van toepassing zijn:

 • Er is in het bedrijf aantoonbaar sprake van schuldenproblematiek van enige omvang (beslagen op loon, medewerkers die vanwege schulden om voorschotten vragen etc.);
 • Het bedrijf biedt medewerkers met financiële problemen nog geen of beperkte ondersteuning of wil geboden ondersteuning verder uitbreidden;
 • Het bedrijf heeft de intentie om aandacht voor schulden onderdeel te maken van goed werkgeverschap en toont dat aan door een projectleider vrij te maken die – afhankelijk van de omvang van het bedrijf – daar in een jaar 20 tot 60 uur aan mag besteden;
 • De projectleider is bereid om in een geïnterviewd te worden door de onderzoekers om te vertellen over de ervaringen bij het inbedden van geldzorgen in het goed werkgeverschap en er is vanuit het bedrijf toestemming om andere werknemers te vragen om ook in beeld te verschijnen. De opgedane inzichten worden anoniem verwerkt in de beschrijving van succesfactoren, valkuilen en tips;
 • Het bedrijf is bereid het voorstel dat in het leernetwerk wordt ontwikkeld (anoniem) op de te ontwikkelen website te plaatsen.
 • Optioneel: Meewerken aan de video-opnames van de documentairemakers. De documentairemakers willen een aantal bedrijven door het proces volgen. Dit is niet verplicht.

Aanmelden?

Dat kan bij Anne-Ruth van Leeuwen: anne-ruth.vanleeuwen@hu.nl

Liever eerst meer informatie?

We organiseren digitale informatiemomenten om even kennis te maken en waar je alle vragen die je nog hebt kunt stellen. (stuur een mail naar anne-ruth.vanleeuwen@hu.nl om de Teamslink te ontvangen). Kun je niet aansluiten, maar wil je wel meer informatie? Stuur een mailtje, dan zoeken we een ander moment.

De inloopmomenten zijn op:

 • Donderdag 2 december 16:30 – 17:00 uur
 • Maandag 6 december 9:00 – 9:30 uur
 • Vrijdag 10 december 9:00 – 9:30 uur
 • Maandag 13 december 9:00 – 9:30 uur
 • Donderdag 16 december 16:30 – 17:00 uur

Planning van het project.

De data voor de bijeenkomsten het leernetwerk zijn: