Oproep om bij te dragen aan het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van verborgen armoede

Armoede zien, het durven te bespreken en er iets mee te doen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De werkplaatsen sociaal domein zijn daarom bezig om een werkwijze te ontwikkelen die mensen hierbij houvast biedt. Zo leren we hoe we van betekenis kunnen zijn voor mensen in armoede, op een manier die aansluit bij wat zij zelf kunnen en willen en die zo mogelijk hun netwerk betrekt. Heb je zin om hierover mee te denken?

 

 

 

 

Wie zoeken we?

We zoeken deelnemers voor ontmoetingsbijeenkomsten om de werkwijze met elkaar verder te ontwikkelen.

Tijdens elke bijeenkomst staat een thema m.b.t. armoede staat centraal. Tijdens de eerste bijeenkomst ‘signaleren van verborgen armoede’.  Andere thema’s kunnen zijn: bespreekbaar maken van verborgen armoede, ervaringsdeskundigheid, de omgeving (netwerk) of talent ontwikkeling.

We vragen van alle deelnemers (en ook van onszelf) dat we ervaringen, beelden, oordelen met elkaar willen delen en met elkaar in gesprek willen gaan.

Er kunnen 8 mensen deelnemen. Op dit moment hebben we 3 beroepskrachten van Dock en een ervaringsdeskundige. We zoeken dus nog 4 deelnemers en denken aan: een inwoner van Utrecht met ervaring met armoede, een student, een vrijwilliger, een docent, een zorgprofessional en andere geïnteresseerden die armoede verder onder de aandacht willen brengen.

Wanneer vindt het plaats? 

Woensdag 3 maart van 9.00-11.30 uur

Woensdag 31 maart van 9.00-11.30 uur

Woensdag 21 april van 9.00-11.30 uur

Woensdag 2 juni – terugkombijenkomst

Meer weten? 

Wil je meer weten over het project? Kijk dan op https://husite.nl/kus/signaleren-bespreekbaar-maken-en-doorbreken-van-verborgen-armoede-een-tussenstand/ of https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/nieuws/podcast-signaleren-bespreken-en-doorbreken-van-armoede

Meedoen? 

Heb je zin om mee te doen? Neem dan contact op met mirjam.gademan@hu.nl