Leernetwerk Signaleren van geldzorgen in de spreekkamer

Geldzorgen maken ziek. Wie continu piekert over onbetaalde rekeningen ervaart vaak chronische stress. Dit kan doorwerken in tal van fysieke en mentale klachten waarvoor mensen de huisarts opzoeken. Een nauwe samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de schuldhulpverlening kan dan verlichting brengen. Maar hoe organiseer je die samenwerking? Wat krijgen huisartsen aan terugkoppeling? En wat levert het op? Het lectoraat Schulden en Incasso organiseert om deze vragen te beantwoorden een gratis leernetwerk dat tot en met eind 2021 drie keer online bij elkaar komt.

 

 

Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 24 juni van 15.00 tot 17.00 uur via MS Teams.

Doelgroep

Je bent van harte welkom om deel te nemen als je werkt bij een huisartsenpraktijk. Je kan je opgeven door het formulier in te vullen dat je via deze link vindt.

Let op: we hebben al ruim voldoende aanmeldingen vanuit het schuldendomein, aanmelden vanuit die hoedanigheid is dan ook niet meer mogelijk. 

Onderwerpen

De eerste sessie heeft als onderwerp: Hoe organiseren huisartsenpraktijken en schuldhulpverlening een warme verwijzing en adequate terugkoppeling?  De onderwerpen van de tweede en derde sessie worden in overleg met de deelnemers bepaald. De sessies staan in het teken van uitwisseling. Een spreker zal een bijdrage leveren en vervolgens is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Een voorzitter modereert de sessie zodat de uitwisseling in het teken staat van het opdoen van kennis.

In de eerste sessie zal in ieder geval lector Nadja Jungmann een inhoudelijke bijdrage leveren. Nadere informatie over andere bijdragen en de opbouw van de sessie volgt.

Vragen 

Mocht je nog vragen hebben over het leernetwerk dan kun je contact opnemen met Annemarieke van der Veer.

Annemarieke.vanderveer@hu.nl