Vivian den Hartogh

Projectleider, senior onderzoeker, domeintrekker Geld en Schulden en hogeschool docent SJD

Centrale thema’s

  • Verhogen effectiviteit schuldhulpverlening
  • Armoedebestrijding
  • Knelpunten beschermingsbewind aanpakken en kwaliteit verhogen
  • Effectief beïnvloeden van gedrag

Ambitie

Bijdragen aan het terugdringen van schuldproblematiek en duurzaam oplossen

Belangrijkste resultaat

Vivian heeft, mede door een item op het NOS journaal, inzichtelijk kunnen maken dat er een groot probleem is ontstaan rondom de toename van het aantal maatregelen beschermingsbewind en de kosten die dat meebrengt voor gemeenten. Daarna heeft zij het eerste onderzoek, in opdracht van SZW, mogen verrichten waarmee de omvang van het probleem in kaart is gebracht (kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten). Trots op ‘Haal meer uit het BBZ’ (ondersteuning van kleine zelfstandigen) en de werkwijzers ‘voorzieningen’ en ‘praktische tips’ (Schoenmaker blijf niet bij je leest).

Rol in het lectoraat

Sinds 2015 is Vivian den Hartogh werkzaam bij Hogeschool Utrecht als senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso. Als projectleider binnen het ‘Schoenmaker blijf niet bij je leest’ project dat gesubsidieerd is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft zij meegewerkt aan het opleveren van praktische werkwijzers geschreven voor alle (aankomend) professionals die te maken hebben met klanten met schuldproblemen, maar vanuit hun professie niet actief aan de slag kunnen gaan met het oplossen ervan. Daarnaast heeft ze trainingen gegeven aan professionals van de reclassering, werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en jobcoaches en werkbegeleiders. Zij heeft ook een online leergang ontwikkeld, die wordt doorontwikkeld als e-learning.
Daarnaast is Vivian domeintrekker Geld en Schulden. Binnen dit domein is ze de coördinator en docent van de gelijknamige minor. Binnen de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening verzorgt zij ook financiële vraagstukken, is afstudeercoach en geeft gastlessen over de impact en het oplossen van schulden binnen collega opleidingen van de HU.

Interesses

Haar interesses zijn erg breed: van het justitiële domein naar het sociale domein en zowel incasso als het voorkomen en oplossen van schulden. Vivian is actief op veel terreinen zoals het vergroten van de effectiviteit van de schuldhulpverlening en het bijdragen aan de kwaliteit van beschermingsbewind. Daarnaast heeft Vivian een neus voor het detecteren van knelpunten en het zoeken naar passende oplossingen. Naast onderzoek doen en lesgeven, traint ze ook graag. Ze geeft trainingen aan (beginnende en ervaren) professionals werkzaam binnen het brede sociale domein en vertaalt binnen de training hun ingebrachte praktijkvraagstukken naar concrete oplossingen.

Loopbaan

Na het behalen van haar diploma Sociaal Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht heeft Vivian sociale wetenschappen aan Universiteit Utrecht cum laude afgerond. Aan het eind van haar hbo-opleiding werkte ze als medewerker selectie en detentie in het Huis van Bewaring Arnhem-Zuid. Tijdens haar universitaire studie is ze gaan werken bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) als onderzoeker. Daar hield ze zich vooral  bezig met onderzoek naar recidive en kwalitatief onderzoek naar blijvende delictgevaarlijkheid bij longstay-patiënten.

In 2006 ging ze aan de slag bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als coördinator bijzondere patiëntdoelgroepen (waartoe longstay, maar ook extreem beheers- en vluchtgevaarlijke patiënten behoren). Ze coördineerde landelijk alle verplaatsingen van deze patiënten waarbij ze verantwoordelijk was voor het juridisch toetsen en verantwoorden van deze verplaatsingen. In 2008 stapte ze over naar Stichting Stimulansz. Daar werkte ze als adviseur, onderzoeker en trainer. Ze hield zich bezig met effectmetingen binnen het sociaal domein en adviseerde gemeenten en andere welzijnsinstellingen over schuldhulpverlening, beschermingsbewind, armoede(beleid), nazorg aan ex-gedetineerden en het besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Contact

vivian.denhartogh[at]hu.nl

Linkedin