Barbera van der Meulen

Rol in het lectoraat

Barbera van der Meulen (1994) is sinds oktober 2017 werkzaam binnen het lectoraat Schulden en Incasso als onderzoeker. Zij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, haar interesse en expertise ligt daarbij in kwalitatief onderzoek. Ook is Barbera het gezicht achter deze website en vindt ze het leuk om de berichten in de nieuwsbrief op te nemen. Naast onderzoeker is Barbera als docent betrokken bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Binnen het onderwijs geeft ze vakken rondom schuldhulpverlening en onderzoeksvaardigheden. Ook begeleidt ze studenten bij het verrichten van onderzoek en werkt ze nauw samen met het werkveld.

Interesses

Barbera is breed geïnteresseerd in het sociaal domein, onderwerpen die haar aanspreken zijn: sociale zekerheid, zelfredzaamheid, participatie, armoede- en schuldenproblematiek. Als onderzoeker staat zij echter open voor veel onderwerpen, zodat ze zich maximaal kan ontplooien.

Loopbaan

Zij studeerde in 2017 af aan de Hogeschool Utrecht, opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Binnen deze opleiding heeft zij stage gelopen bij de gemeente Amersfoort als klantmanager Sociale Zaken en haar afstudeerscriptie geschreven voor stichting Stimulansz over de bijzondere bijstand en het beschermingsbewind. Om haar academische vaardigheden te ontwikkelen en zich te verdiepen in sociale vraagstukken, volgde Barbera de (pre) master Social Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht. In 2020 studeerde zij af voor deze master waarbij ze haar masterstage binnen het lectoraat Schulden en Incasso heeft kunnen vervullen.

Contact

barbera.vandermeulen[at]hu.nl