Barbera van der Meulen

Rol in het lectoraat

Barbera van der Meulen (1994) is sinds oktober 2017 werkzaam binnen het lectoraat Schulden en Incasso als onderzoeker. Zij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, haar interesse en expertise ligt daarbij in kwalitatief onderzoek. Zij heeft ruime ervaring in het interviewen van zowel  professionals als burgers. Daarnaast leidt ze regelmatig focusgroepen waar beide perspectieven aan bod komen. Naast haar rol als onderzoeker, draagt Barbera ook bij als docent aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. In het onderwijs verzorgt ze vakken die betrekking hebben op schuldhulpverlening en onderzoeksvaardigheden. Bovendien begeleidt ze studenten bij hun onderzoeksactiviteiten. Als projectleider van het financieel inloopspreekuur bij Nimeto staat Barbera wekelijks in de praktijk. De nauwe verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk vormt een steeds belangrijker aspect van haar werk.

Interesses

Barbera is breed geïnteresseerd in het sociaal domein, onderwerpen die haar aanspreken zijn: schuldpreventie (vroegsignalering), bestaanszekerheid, de discretionaire ruimte binnen het sociaal domein, participatie en armoedeproblematiek.

Loopbaan

Zij studeerde in 2017 af aan de Hogeschool Utrecht, opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Binnen deze opleiding heeft zij stage gelopen bij de gemeente Amersfoort als klantmanager Sociale Zaken en haar afstudeerscriptie geschreven voor stichting Stimulansz over de bijzondere bijstand en het beschermingsbewind. Om haar academische vaardigheden te ontwikkelen en zich te verdiepen in sociale vraagstukken, volgde Barbera met succes de (pre) master Social Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht.

Contact

barbera.vandermeulen[at]hu.nl