Barbera van der Meulen

Rol in het lectoraat

Barbera van der Meulen (1994) is sinds oktober 2017 werkzaam binnen het lectoraat Schulden en Incasso als junior onderzoeker. Zij is betrokken bij twee projecten. Studeren zonder Financiële zorgen, een project gericht op financiële zorgen onder studenten van het Hoger Onderwijs. Daarnaast houdt zij zich bezig met een onderzoek naar de effecten van een budgetcursus, een onderzoek vanuit de Hogeschool Utrecht en de Wageningen Universiteit in samenwerking met vijf gemeenten. Tevens is Barbera als praktijkdocent bij de minor Geld en Schulden betrokken bij het onderwijs. Binnen de minor begeleidt zij verschillende groepen studenten die een praktijkopdracht gerelateerd aan schulden uitvoeren ten behoeve van opdrachtgevers en de minor.

Interesses

Barbera is breed geïnteresseerd in het sociaal domein, onderwerpen die haar aanspreken zijn: sociale zekerheid, zelfredzaamheid, participatie, armoede- en schuldenproblematiek. Als junior onderzoeker staat zij echter open voor veel onderwerpen, zodat ze zich maximaal kan ontplooien.

Loopbaan

Zij studeerde in 2017 af aan de Hogeschool Utrecht, opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Binnen deze opleiding heeft zij stage gelopen bij de gemeente Amersfoort als klantmanager Sociale Zaken en haar afstudeerscriptie geschreven voor stichting Stimulansz over de bijzondere bijstand en het beschermingsbewind. Om haar academische vaardigheden te ontwikkelen en zich te verdiepen in sociale vraagstukken, volgt Barbera de (pre)-master Social Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht. Haar pre-masterthesis vormde een onderdeel van een prospectief onderzoek naar ambulantisering en regionalisering binnen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Binnen dit onderwerp richtte Barbera zich op de veranderingen die dit met zich mee gaan brengen voor bijstandsgerechtigden met psychische problematiek.

Contact

barbera.vandermeulen[at]hu.nl