Interview: “Mijn scriptie was een eyeopener voor de opdrachtgever”

Janou Smeets heeft de eerste scriptieprijs van het lectoraat Schulden en Incasso gewonnen met haar onderzoek. Lees hieronder het interview met Janou over haar onderzoek en hoe ze de scriptietijd heeft ervaren.

Waar gaat je onderzoek over?

Ik heb mijn onderzoek geschreven in opdracht voor een Sociale Dienst. Het gaat over de toegang tot schulddienstverlening bij deze organisatie. In mijn onderzoek richt ik mij op de vraag hoe de toegang zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk gemaakt kan worden voor klanten.

Wat maakt jouw onderzoek zo relevant voor de praktijk?

Het is relevant omdat ik echt praktische handvatten heb gegeven aan de organisatie, namelijk een checklist voor het aanleveren van gegevens en een informatiefilmpje voor klanten. De checklist is helpend voor klanten om op een laagdrempelige manier de juiste gegevens aan te leveren zonder dat dit de toegang belemmert. Het informatiefilmpje is gemaakt om te laten zien aan de klant hoe het schuldhulpverleningstraject er bij de Sociale Dienst eruitziet en hoe ze zich kunnen aanmelden.

Wat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek?

Dat het een heel lastig vraagstuk is, om de toegang tot schulddienstverlening zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken. Dit komt omdat je met veel verschillende factoren te maken hebt: de klant, de medewerkers, management, regelgeving maar ook landelijke ontwikkelingen en onderzoeken. Tevens blijft de schulddienstverlening en het sociaal domein altijd in beweging, dit maakt dat een organisatie die niet meteen heeft ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen en uitkomsten uit recentelijke onderzoeken heeft toegepast, achterloopt. Wat ook een interessante bevinding was, uit ander onderzoek blijkt dat de toegang en dienstverlening steeds meer naar de wijk verplaatst moet worden. Terwijl uit mijn onderzoek naar voren kwam dat klanten dat vanwege privacy juist niet altijd prettig vinden…

Hoe werd je onderzoek ontvangen?

Het onderzoek werd positief ontvangen door mijn opdrachtgever. Ze waren zich ervan bewust dat ze achterliepen op bepaalde punten maar dat het nu op papier staat was wel een eyeopener voor hen. Ze waren bovendien heel enthousiast over het filmpje, ze willen het zelfs op de website plaatsen!

Wat is je mening over onderzoek doen? Hoe kijk je erop terug?

Ik denk echt wel dat het effectief is om onderzoek te gaan doen. Ik merkte bij mijn afstudeerorganisatie dat ze gingen vergaderen, praten en zo kwam besluitvorming tot stand. Terwijl het beter is om het van tevoren te onderzoeken, zodat de verandering daadwerkelijk effectief wordt. Ook is er steeds meer bekend over de effecten van schulden bij mensen, het is belangrijk om dit ook mee te nemen in je organisatie om zo onderzoek te integreren in dienstverlening.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben zelf een persoon die niet zo snel ziet dat ik iets heel moois heb gemaakt. Klasgenootjes vonden mijn scriptie super goed. Ik moest zelf nog zien dat het heel mooi is.

Wat zijn je vervolgplannen? 

Binnenkort ga ik een grote reis maken! Als ik terug ben, dan ben ik van plan om te gaan werken en nog een vervolgstudie te gaan doen (want onderzoek kan best leuk zijn)!

Heb je goede tips voor studenten die gaan afstuderen?

Ga de uitdaging aan! Zelf wilde ik bijvoorbeeld bij mijn stagebedrijf afstuderen maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om een andere organisatie te zoeken om te kunnen focussen op iets heel nieuws. Die uitdaging ben ik aangegaan en dat is gelukt. De gouden tip: maak je niet te druk over het afstuderen, het is spannend maar het komt zeker goed!